Sejm RP
00-902 Warszawa-133, ul. Wiejska 4/6/8
tel: (04822) 694-25-00
www.sejm.gov.pl

Senat RP
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6
tel: (04822) 694-25-00
www.senat.gov.pl

Kancelaria Prezydenta RP
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10
tel: (04822) 695-29-00
www.prezydent.pl

Instytut Pamięci Narodowej
00-207 Warszawa, Pl. Krasińskich 2/4/6
www.ipn.gov.pl

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
00-918 Warszawa, Al. Ujazdowskie 9
tel: (04822) 455-55 -00
www.ukie.gov.pl
info@mail.ukie.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
00-175 Warszawa, Al. Jan Pawła II 70
tel: (04822) 860-05-50
www.arimr.gov.pl
info@arimr.gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia
Warszawa, ul. Koszykowa 78
Do korespondencji:
00-911 Warszawa, ul. Wołoska 137
tel: (04822) 537-88-03
www.nfz.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel: (04822) 623-30-00
fax: (04822) 840-26-10
www.zus.pl
biuro_prasowe@zus.pl

Rzecznik Praw Dziecka
00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 10
tel.: 022 696-55-44, 699-55-50
www.brpd.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich
00-090 Warszawa, al. Solidarności 77
centrala: 022 551-77-00
przyjęcia interesantów : 022 551-77-60
www.brpo.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
00-950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1
tel.: 022 826-34-14
www.uokik.gov.pl

 

  

 

•   strona główna  •  do góry  •  

design by TONER