W Sejmie działa Zespół Parlamentarny do Spraw Energii Wiatrowej Bezpiecznej dla Ludzi i Środowiska. Przewodniczącą zespołu jest Poseł Anna Zalewska. Jego głównym celem jest opracowanie rozwiązań prawnych regulujących kwestie budowy farm wiatrowych na terenie Polski, uwzględniających m.in. kwalifikowaną, obligatoryjną odległość lokowania elektrowni od siedlisk ludzkich.

Ważnym zadaniem zespołu jest również bezpośrednia pomoc mieszkańcom, protestującym przeciwko zbyt bliskiemu lokowaniu farm wiatrowych. Posłowie, będący członkami zespołu, deklarują swoją pomoc i chęć monitorowania inwestycji budowy elektrowni wiatrowych na terenie Państwa gmin.

Skład Zespołu Parlamentarnego

W sprawach interwencyjnych proszę się kontaktować, w pierwszej kolejności, z Parlamentarzystami z Państwa okręgów wyborczych. Ich wykaz znajduje się tutaj. Każdy Poseł PiS posiada niezbędną wiedzę i kompetencje w zakresie podejmowania interwencji ws. elektrowni wiatrowych.
 

  PLIKI DO POBRANIA:

JPG

Artykuł DGP w sprawie umów dzierżawnych zawieranych z rolnikami
Bardzo istotna informacja dla osób, które podpisały umowę z inwestorem

DOC

Projekt pisma w sprawie spadku wartości gruntów
Uzupełniony wniosek można złożyć we właściwym w Urzędzie Gminy

Jak stworzyć koalicję stowarzyszeń wiatrakowych?
Zbiór podstawowych informacji. Wspólnie działa się efektywniej.


Jak złożyć projekt obywatelski ustawy?

Projekt Ustawy dotyczący lokalizacji farm wiatrowych.

Opinia Ministerstwa Zdrowia dotycząca negatywnego wpływu farm wiatrowych na życie ludzi.

"Posłowie walczą z wiatrakami"
Artykuł w Gazecie Rzeczpospolita- 23.03.2010 r.

Komentarz merytoryczny do opracowanego przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu „Studium Przestrzennych Uwarunkowań Rozwoju Energetyki Wiatrowej w Województwie Dolnośląskim”

Załącznik nr 1 do komentarza merytorycznego.


Załącznik nr 2 do komentarza merytorycznego.


Pismo od Ministra Gospodarki skierowane do Poseł Anny Zalewskiej

APEL do Premiera RP
Donalda Tuska

Z wiatrem czy pod wiatr?
W ostatnich latach obserwujemy w Polsce szybko rozwijający się proces lokowania farm wiatrowych. Jednak do tej pory nie ma określonych zapisów prawnych, związanych z budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych. Niestety lukę tę wykorzystują inwestorzy.


POWER
POINT

Z wiatrem czy pod wiatr?
Informacje ogólne

 

 

  

 

•   strona główna  •  do góry  •  

design by TONER