Wyraź swój sprzeciw wobec obligatoryjnego realizowania programów ideologii gender ze środków UE w lokalnych placówkach oświatowych.

Obecnie trwają konsultacje społeczne w sprawie sposobu wydatkowania środków
z RPO na lata 2014-2020. To doskonała okazja do wyrażenia swojej opinii !

Pobierz list i wyślij go do Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Pobierz tutaj


Mieszkańcy gminy Żarów mają możliwość bezpośredniego spotkania z Posłanką
w ramach stałych, comiesięcznych dyżurów poselskich. Odbywają się one
w pierwsze poniedziałki miesiąca w żarowskim Urzędzie Gminy (p. 18).


23.12.2013 r.
 • Poseł Anna Zalewska wystosowała apel do Prezydenta Wałbrzycha o zorganizowanie szerokiej społecznej debaty poświęconej problematyce WTBS (Link do artykułu)
   
 • Poseł Anna Zalewska bierze udział w świątecznym spotkaniu dla potrzebujących i osób starszych organizowanym przez Urząd Miejski w Świebodzicach.

21.12.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w wałbrzyskim spotkaniu wigilijnym sympatyków i członków Prawa i Sprawiedliwości.
20.12.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Zdrowia poświęconej planowanemu odwołaniu Prezesa NFZ.
19.12.2013 r.
Poseł Anna Zalewska jest gościem audycji Polskiego Radia Wrocław. Tematyka spotkania dotyczy mieszkańców Konradowa (Wałbrzych) protestujących przeciwko niekorzystnej lokalizacji planowanej obwodnicy miasta.
16.12.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w spotkaniu opłatkowym z przedsiębiorcami i kupcami
ze Świebodzic.
13.12.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w warszawskim III Marszu Wolności, Solidarności i Niepodległości, który odbywa się w kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
11.12.2013 r. - 13.12.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 54. Posiedzeniu Sejmu RP, podczas którego reprezentuje
Klub Prawa i Sprawiedliwości w sprawie wyrażenia wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza.
9.12.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się ze świdnickimi przedstawicielami lokalnego biznesu.
8.12.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w audycji telewizji Teletop Sudety, podczas której wraz z innymi lokalnymi parlamentarzystami odczytuje bajkę o nietoperzu świdnickim.
4.12.2013 r.- 6.12.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 53. Posiedzeniu Sejmu RP
3.12.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w posiedzeniu Klubu Parlamentarnego  PiS.
28.11.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu. Podczas swojego wystąpienia parlamentarzystka zwraca uwagę na skargi mieszkańców Granicy, którzy zmagają
się z uciążliwościami związanymi z działalnością jednego z okolicznych przedsiębiorstw.
27.11.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, podczas której wspiera lokalną społeczność kupiecką protestującą przeciwko budowie kolejnego sklepu wielkopowierzchniowego w mieście.
26.11.2013 r.
Poseł Anna Zalewska wraz z Posłem Mariuszem Orionem Jędryskiem spotyka się ze społecznością
Nowej Rudy.
23.11.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w posiedzeniu Rady Politycznej PiS.
20.11.2013 r.- 22.11.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 52. Posiedzeniu Sejmu RP.
19.11.2013 r.
 • Poseł Anna Zalewska jest gościem Telewizji Dami w Wałbrzychu,
   
 • Poseł Anna Zalewska występuje w audycji "Gość Dnia" TV Wałbrzych.

18.11.2013 r.
Poseł Anna Zalewska organizuje konferencję prasową poświęconą tematowi budowy wałbrzyskiej obwodnicy i związanej z nią wywłaszczeniami.
17.11.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w konferencji dotyczącej walki z bezrobociem. Spotkanie jest organizowane przez wałbrzyski oddział NSZZ Solidarność w Auditorium Novum PWSZ
w Wałbrzychu.
15.11.2013 r.
Poseł Anna Zalewska przebywa w woj. łódzkim, gdzie spotyka się ze społecznościami lokalnymi protestującymi przeciwko lokalizacji elektrowni wiatrowych zbyt blisko siedlisk ludzkich.
14.11.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w uroczystych obchodach Dnia Pracownika Socjalnego,
które odbywają się w Świdnicy.
13.11.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami Grodkowa (woj. opolskie) protestującymi przeciwko budowie siłowni wiatrowych zbyt blisko siedlisk ludzkich.
11.11.2013 r.
 • Poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości, które odbywają się w Wałbrzychu,
   
 • Poseł Anna Zalewska uczestniczy w świebodzickich obchodach Narodowego Dnia Niepodległości.

6.11.2013 r. - 8.11.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 51. Posiedzeniu Sejmu RP.
4.11.2013 r.
Poseł Anna Zalewska jest gościem "Faktów" w Telewizji Wrocław. Tematem rozmowy jest wewnętrzny rozłam w Platformie Obywatelskiej.
29.10.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami, którzy zostali poszkodowani w procesie wywłaszczeniowym związanym z budową obwodnicy Wałbrzycha.
28.10.2013 r.
Poseł Anna Zalewska gości w swoim biurze poselskim uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach.
25.10.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z Burmistrzem Strzegomia.
24.10.2013 r.
Poseł Anna Zalewska, wraz ze swoimi współpracownikami- Łukaszem Apołenisem i Robertem Nieciem, bierze udział w rozprawie administracyjnej dotyczącej planowanej budowy elektrowni wiatrowej w Stachowicach (gmina wiejska Świdnica).
22.10.2013 r.- 24.10.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 51. Posiedzeniu Sejmu RP.
20.10.2013 r.
Poseł Anna Zalewska wraz z Posłem Markiem Suskim spotykają się z lokalnymi  społecznościami
z okolic Radomia protestującymi przeciwko budowie elektrowni wiatrowych w pobliżu siedlisk ludzkich.
18.10.2013 r.
 • Poseł Anna Zalewska, w ramach podjętej interwencji poselskiej, spotyka
  się z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świdnicy,

   
 • Poseł Anna Zalewska spotyka się z komendantem Powiatowej Jednostki Straży Pożarnej
  w Świdnicy.

16.10.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami w swoim biurze poselskim w Świdnicy.
14.10.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w organizowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
wojewódzkich obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które odbywają się w Zamku Książ.
12.10.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy.
9.10.2013 r.- 11.10.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 50. Posiedzeniu Sejmu RP.
6.10.2013 r.
 • Poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Techniczno- Ekonomicznej w Świdnicy,
   
 • Poseł Anna Zalewska uczestniczy w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy,
  podczas której zostaną nadane odznaczenia " Zasłużeni dla Miasta Świdnica".

1.10.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z Prokuratorem Okręgowym Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.
30.09.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystych obchodach rozpoczęcia nowego roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Sielsiusa w Wałbrzychu.
29.09.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w świdnickich uroczystych obchodach 74. rocznicy sowieckiej napaści na Polskę. Organizatorami przedsięwzięcia jest lokalne koło Sybiraków.
28.09.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w uroczystej inauguracji roku akademickiego Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Immatrykulacja odbywa się w kompleksie
Zamku Książ.
25.09.2013 r.- 27.09.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 49. Posiedzeniu Sejmu RP.
24.09.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się w swoim biurze poselskim w Świdnicy z przedstawicielami środowiska farmaceutycznego w sprawie złego funkcjonowania  tzw. ustawy refundacyjnej.
19.09.2013 r.
Poseł Anna Zalewska reprezentuje Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości podczas uroczystości pogrzebowych ś.p. męża parlamentarzystki Doroty Arciszewskiej.
17.09.2013 r.
 • Poseł Anna Zalewska reprezentuje Komisję Sejmową ds. UE podczas roboczego spotkania
  z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
   
 • Poseł Anna Zalewska organizuje w Sejmie konferencję prasową poświęconą memorandum w sprawie budowy farm wiatrowych na terenie Polski.

16.09.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z prezesem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina.
15.09.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w uroczystych strzegomskich dożynkach gminnych odbywających się w Granicy.
11.09.2013 r.- 13.09.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 48. Posiedzeniu Sejmu RP.
10.09.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w kolejnym posiedzeniu Klubu Parlamentarnego
Prawa i Sprawiedliwości, które odbywa się w Warszawie.
8.09.2013 r.
 • Poseł Anna Zalewska bierze udział w Dożynkach Diecezjalnych odbywających się w Bystrzycy Kłodzkiej,
   
 • Poseł Anna Zalewska uczestniczy w Dożynkach Gminnych w Świebodzicach,
   
 • Współpracownicy Anny Zalewskiej- Łukasz Apołenis i Robert Nieć, reprezentują Posłankę podczas uroczystości dożynkowych w Lutomi (gmina wiejska Świdnica).

7.09.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w akcji Czytania Narodowego, która odbywa się w  szczawieńskim Domu Zdrojowym. Podczas spotkania Parlamentarzystka odczytuje jeden
z utworów  literackich Aleksandra Fredry.
6.09.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami w swoim biurze poselskim w Świebodzicach.
3.09.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami w swoim biurze poselskim w Świdnicy.
1.09.2013 r.
Współpracownicy Posłanki Anny Zalewskiej- Łukasz Apołenis i Robert Nieć, reprezentują parlamentarzystkę podczas uroczystych dobromierskich dożynek gminnych, które odbywają
się w Czernicy. Mszy dziękczynnej przewodniczy Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ignacy Dec.
31.08.2013 r. - 1.09.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w wyjazdowym posiedzeniu Klubu Parlamentarnego PiS,
które odbywa się na Podkarpaciu.
27.08.2013 r. - 30.08.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 47. Posiedzeniu Sejmu RP.
24.08.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystych obchodach 5-lecia działalności świebodzickiego klubu Abstynenta.
19.08.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w spotkaniu z wójtem Walimia.
16.08.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami Lubachowa (gmina wiejska Świdnica) w swoim biurze poselskim.
15.08.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w uroczystej eucharystii w wambierzyckim Sanktuarium, odprawionej z okazji Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Mszy św. przewodniczy
Jego Ekscelencja Ks. Biskup Adam Bałabuch.
7.08.2013 r.
Poseł Anna Zalewska udziela wywiadu Telewizji Republika, która w tym dniu prowadzi całodzienną audycję z Wałbrzycha.
7.08.2013 r.
Poseł Anna Zalewska występuje w programie "Gość Dnia" Telewizji Wałbrzych. Głównym tematem rozmowy jest interwencja parlamentarna dotycząca nieuzasadnionego zaangażowania pracowników Specjalistycznego Szpitala im. Sokołowskiego w Wałbrzychu do wykonania prac porządkowych na terenie wałbrzyskiej spółki celowej Aqua-Zdrój.

Link do materiału: http://www.tvwalbrzych.pl/site/2013/08/07/gosc-dnia-anna-zalewska-19/
 
1.08.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami w swoim biurze poselskim w Świebodzicach.
29.07.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z byłymi pracownikami wałbrzyskiego MPK.
23.07.2013 r. - 26.07.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 46. Posiedzeniu Sejmu RP.
22.07.2013 r.
Poseł Anna Zalewska przebywa w okręgu radomskim, gdzie spotyka się z mieszkańcami protestującymi przeciwko lokalizowaniu elektrowni wiatrowych zbyt blisko siedlisk ludzkich.
21.07.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w kolejnej odsłonie Festiwalu Bachowskiego. Koncert odbywa się w świdnickiej katedrze.
19.07.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
we Wrocławiu.
17.07.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z przedstawicielami wałbrzyskiego oddziału
Okręgowej Inspekcji Pracy. 
10.07.2013 r.- 12.07.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 45. Posiedzeniu Sejmu RP.
5.07.2013 r.
Poseł Anna Zalewska przebywa w Elblągu, gdzie wspiera w kampanii wyborczej kandydata
Prawa i Sprawiedliwości w bezpośrednich wyborach na Prezydenta Miasta, Jerzego Wilka przed niedzielną drugą turą wyborów.
1.07.2013 r.
Magdalena Szczurowska, asystentka Poseł Anny Zalewskiej, pełni w imieniu parlamentarzystki
dyżur poselski w Urzędzie Gminy w Żarowie.
29.06.2013 r. - 30.06.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w IV Kongresie Prawa i Sprawiedliwości, który odbywa
się w Katowicach.
28.06.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w panelach eksperckich związanych z rozpoczynającym
się Kongresem Prawa i Sprawiedliwości.
27.06.2013 r.
 • Poseł Anna Zalewska uczestniczy w uroczystym zakończeniu roku przedszkolnego
  w Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Świebodzicach,
   
 • Poseł Anna Zalewska jest gościem Telewizji Dami Wałbrzych,
   
 • Poseł Anna Zalewska bierze udział w programie "Gość Dnia" Telewizji Wałbrzych.

26.06.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w sesji Rady Miasta w Nowej Rudzie, gdzie wspiera lokalną społeczność kupiecką protestującą przeciwko budowie kolejnych sklepów wielkopowierzchniowych w tej miejscowości.
23.06.2013 r.
 • Poseł Anna Zalewska bierze udział w wałbrzyskim festynie organizowanym przez radnego Ryszarda Nowaka. Podczas spotkania parlamentarzystka wręcza dzieciom ufundowane upominki,
   
 • Poseł Anna Zalewska uczestniczy w uroczystej Mszy Św. odprawianej w ramach obchodów 50-lecia kapłaństwa księdza prałata Wermińskiego.

19.06.2013 r.- 21.06.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 44. Posiedzeniu Sejmu RP.
18.06.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w konferencji, zorganizowanej w Wałbrzychu przez europosła, prof. Ryszarda Legutkę, poświęconej funduszom europejskim 2014-2020 w kontekście rozwoju infrastruktury transportowej Przedgórza Sudeckiego.
17.06.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami gminy Toszek (woj. śląskie) protestującymi przeciwko zbyt bliskiemu lokowaniu elektrowni wiatrowych od siedlisk ludzkich.
15.06.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w festynie rodzinnym służb ratowniczych, który odbywa
się w Świdnicy.
12.06.2013 r. - 14.06.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 43. Posiedzeniu Sejmu RP.
12.06.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w panelu eksperckim poświęconym przyszłości Pogotowia Ratunkowego w Polsce organizowanego w ramach świdnickiego Kongresu Regionów.
11.06.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w spotkaniu ze społecznością Niedźwiedzia (gmina Ziębice)
sprzeciwiającą się planowanej budowie elektrowni wiatrowych na terenie wsi.
10.06.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w przedstawieniu pn. "... odbity w szybach cichy Lwów", przygotowanym przez Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu.
9.06.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami powiatu wieluńskiego w związku z planowanymi inwestycjami dotyczącymi budowy elektrowni wiatrowych na terenie poszczególnych gmin.
8.06.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w Zjeździe Okręgowym Prawa i Sprawiedliwości,
który odbywa się w Świdnicy.
5.06.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z przedstawicielami świdnickiego Pogotowia Ratunkowego.
3.06.2013 r.
Poseł Anna Zalewska odbywa comiesięczny dyżur poselski w Urzędzie Gminy w Żarowie.
28.05.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 42. Posiedzeniu Sejmu RP.
22.05.2013 r.- 24.05.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 41. Posiedzeniu Sejmu RP.
20.05.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w spotkaniu mediacyjnym pomiędzy lokalnymi podwykonawcami inwestycji związanej z budową sklepu wielkopowierzchniowego w Ząbkowicach Śląskich a inwestorem, który zalega z wypłaceniem należności za wykonane prace. Rozmowy odbywają się
w ząbkowickim Urzędzie Miasta.
18.05.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami Ziębic.
17.05.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej.
16.05.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w świdnickich obchodach Dnia Godności.
15.05.2013 r.
 • Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami w swoim biurze poselskim w Świdnicy,
   
 • Poseł Anna Zalewska bierze udział w sesji Rady Powiatu Świdnickiego,
   
 • Poseł Anna Zalewska uczestniczy w spotkaniu otwartym poświęconym inwestycjom dzierżoniowskiego przedsiębiorstwa WiK Sp. z o. o.

14.05.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 40. Posiedzeniu Sejmu RP.
13.05.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w spotkaniu z wałbrzyską strukturą Prawa i Sprawiedliwości.
12.05.2013 r.
Poseł Anna Zalewska i Wicemarszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński spotykają się z mieszkańcami Głuszycy w ramach akcji "Alternatywa dla Polski".
8.05.2013 r.- 10.05.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 39. Posiedzeniu Sejmu RP.
7.05.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się w swoim biurze z mieszkańcami Świdnicy.
6.05.2013 r.
 • Poseł Anna Zalewska uczestniczy w spotkaniu z mieszkańcami Udanina w sprawie planowanej budowy farm wiatrowych na terenie tej gminy,
   
 • Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami Gminy Żarów w ramach comiesięcznego dyżuru poselskiego w siedzibie Urzędu Miasta,
   
 • Poseł Anna Zalewska bierze udział w spotkaniu z przedstawicielami noworudzkiej społeczności kupców i drobnych przedsiębiorców poświęconym budowie kolejnych
  sklepów wielkopowierzchniowych na terenie Nowej-Rudy.

4.05.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w świdnickich obchodach Dnia Strażaka.
3.05.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w uroczystych obchodach 222. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, które odbywają się w Ząbkowicach Śląskich.
30.04.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami Świdnicy w swoim biurze poselskim.
26.04.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w akcji zalesiania w Lutomi Górnej. Przedsięwzięcie jest organizowane przez Nadleśnictwo Świdnica.
25.04.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w wyjazdowym posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego ds. Energii Wiatrowej Bezpiecznej dla Ludzi i Środowiska, które odbywa się w Gołdapi.
21.04.2013 r.
Poseł Anna Zalewska wraz z Posłem Joachimem Brudzińskim spotyka się z mieszkańcami Kłodzka, Piławy Górnej oraz Świdnicy. Podczas spotkań uczestnicy debatują nad nowym programem
Prawa i Sprawiedliwości.
19.04.2013 r.
Asystent Łukasz Apołenis reprezentuje Poseł Annę Zalewską na uroczystych obchodach 5-lecia nadania Szkole  Podstawowej w Mrowinach (Gmina Żarów) imienia Służebnicy Bożej Anny Jenke.
17.04.2013 r.- 19.04.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 38. Posiedzeniu Sejmu RP.
13.04.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w wyjazdowym posiedzeniu Klubu Parlamentarnego PiS, które odbywa się w Rybniku. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości wspierają senatorską kampanię wyborczą Posła Bolesława Piechy.
10.04.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w warszawskich uroczystościach związanych z kolejną rocznicą katastrofy smoleńskiej.
9.04.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami Świebodzic w swoim biurze poselskim.
8.04.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w porannej audycji wrocławskiego Radia Rodzina. Podczas dyskusji omawiany jest wynik wyborów do powiatu ziemskiego w Wałbrzychu, obchody kolejnej rocznicy katastrofy smoleńskiej a także pakietu klimatyczno-energetycznego.
3.04.2013 r.- 5.04.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 37. Posiedzeniu Sejmu RP.
2.04.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w Mszy Papieskiej, która jest odprawiana w Wałbrzychu.
23.03.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w kolejnym zjeździe Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, który odbywa się we Wrocławiu.
20.03.2013 r.- 22.03.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 36. Posiedzeniu Sejmu RP.
18.03.2013 r.
Poseł Anna Zalewska organizuje w Wałbrzychu konferencję prasową dotyczącą m. in funkcjonowania Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. oraz skarg kierowców komunikacji miejskiej
w zakresie przestrzegania prawa pracy przez przedsiębiorstwo ŚKA sp. z o.o.
16.03.2013 r. - 17.03.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami Głuszycy i Boguszowa-Gorce, zachęcając ich
do udziału w zbliżających się wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego i poparcia kandydatów KWW Prawo i Samorządność.
15.03.2013 r.
Poseł Anna Zalewska organizuje konferencję prasową poświęconą tematowi zmiany siedziby
IV LO w Świdnicy.
13.03.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w spotkaniu z przedstawicielami dolnośląskiej sekcji NSZZ Solidarność poświęconym przyszłości polskiej edukacji. Posiedzenie odbywa się we Wrocławiu.
6.03.2013 r.- 8.03.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 35. Posiedzeniu Sejmu RP.
5.03.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach Komitetu Politycznego PiS.
1.03.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w roboczym spotkaniu poświęconym przyszłości świdnickiego Pogotowia Ratunkowego, które odbywa się w starostwie powiatowym.
28.02.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami Kamiennej Góry w sprawie procedowanej budowy farm wiatrowych w okolicach tej miejscowości.
27.02.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z przedstawicielami świdnickiego oddziału Pogotowia Ratunkowego.
26.02.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w posiedzeniu Sudeckiego Konwentu Prezydentów, Burmistrzów
i Wójtów, który odbywa się w Dzierżoniowie.
25.02.2013 r.
 • Poseł Anna Zalewska jest gościem porannej audycji Radia Rodzina. Rozmowa z prowadzącym dotyczy zbliżającego się posiedzenia Sudeckiego Kongresu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów a także przydziału środków unijnych w ramach nowego budżetu UE,
   
 • Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami Czech (gmina Jaworzyna Śląska)
  w sprawie planowanej budowy farm wiatrowych. Lokalna społeczność w zdecydowanej większości jest przeciwna proponowanej inwestycji.

19.02.2013 r.- 22.02.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 34. Posiedzeniu Sejmu RP.
15.02.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.
6.02.2013 r.- 8.02.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 33. Posiedzeniu Sejmu RP.
4.02.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami w biurze poselskim w Świdnicy.
1.02.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w pracach parlamentarnej Komisji ds. Unii Europejskiej.
23.01.2013 r.- 25.01.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 32. Posiedzeniu Sejmu RP.
23.01.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych śp. Jadwigi Kaczyńskiej- mamy Prezydenta RP oraz Premiera RP.
15.01.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami Starego Henrykowa (powiat ząbkowicki)
w sprawie planowanej inwestycji budowy farm wiatrowych na terenie tej miejscowości.
14.01.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w konferencji organizowanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe
z regionu dolnośląskiego, poświęconej negatywnym aspektom rządowych planów nowelizacji tzw. ustawy spółdzielczej. Spotkanie odbywa się w Świdnicy.
11.01.2013 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w pracach sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej.
7.01.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami w swoim biurze poselskim w Świdnicy.
5.01.2013 r.
Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami Kamiennej Góry sprzeciwiającymi się budowie elektrowni wiatrowych na terenie ich gminy.
3.01.2013 r.- 4.01.2013 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 31. Posiedzeniu Sejmu RP.

   ARCHIWUM WIADOMOŚCI
   ROK:  | 2008 | 2009201020112012 | 2013 |2014

 

  statystyka  

 

 

•   strona główna  •  do góry  •  

design by TONER