Archiwum wiadomości 2009

21.12.2009
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w Spotkaniu Opłatkowym zorganizowanym przez Księdza Biskupa, Ignacego Deca, które odbyło się w auli Swidnickiej Kurii Biskupiej.

18.12.2009
Asystenci: Łukasz Apołenis i Wojciech Kielka biorą udział w imieniu Pani Poseł, Anny Zalewskiej oraz
Eurodeputowanego, Pana prof. Ryszarda Legutki, w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach
Członkowskich UE organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach. Pani Anna Zalewska oraz Pan prof. Ryszard Legutko ufundowali z tej okazji nagrody książkowe dla uczestników konkursu.

17.12.2009
Asystent Łukasz Apołenis reprezentuje Panią Poseł, Annę Zalewską w "Dniu Przedsiębiorczości"
organizowanym przez uczestników regionalnego projektu "Moja firma w mojej gminie". Uroczystość
odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach.

15.12.2009 - 19.12.2009
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 56. Posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

12.12.2009
Pani Poseł Anna Zalewska wraz z Prezesem Dolnoślaskiego Okręgowego Związku Pływackiego uroczyście otworzyła zawody pływackei ,,Świdnicka Gwiazdka 2009" w których udział wzieło 264 zawodnikó z 20 klubów z Dolnego Ślaska. Pani Poseł Anan Zalewska posiadająca Honorowe Członkostwo w UKS SVIDA wręczyła równiez nagrodę dla zawodniczki UKS SVIDA w konkursie na Logo klubu.

11.12.2009
Na zaproszenie społeczności Publicznego Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu Poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystości nadania szkole imienia Noblistów Polskich.

08.12.2009
Posłanka uczestniczy w Posiedzeniu Komisji Śledczej, w której bierze udział w przesłuchiwaniu funkcjonariuszy ABW w sprawie zbadania niewyjaśnionych okoliczności śmierci byłej posłanki Barbary Blidy.

07.12.2009
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej Poseł Anna Zalewska bierze udział w XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.
Tematem przewodnim sesji była budowa farm wiatrowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

05.12.2009
Poseł Anna Zalewska rozdaje prezenty dzieciom w Kościele pw.św. Jerzego w wałbrzyskiej dzielnicy Biały Kamień. Zbiórkę darów do paczek przeprowadziła Wspólnota Samorządowa dzielnicy z przewodniczącym, radnym RM Ryszardem Nowakiem.

04.12.2009
Poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystościach zorganizowanych w Wałbrzychu z okazji Dnia Górnika.

04.12.2009
Na zaproszenie Władz Samorządowych Poseł Anna Zalewska uczestniczy w uroczytych
obchodach zorganizowanych z okazji Dnia Górnika.

03.12.2009
Asystent Społeczny Pani Poseł, Pan Wojciech Kielka, w imieniu posłanki Anny Zalewskiej wręczał nagrody zwycięzcom X Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego, zorganizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy.

02.12.2009
W Świetlicy Wiejskiej w Bolesławicach odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami w sprawie planów budowy farm wiatrowych. W wyniku nieobecności Pani Poseł z powodu odbywających się obrad Sejmu RP, w imieniu posłanki spotkanie prowadzili Pan Jacek Krzaczek wraz z Panem Wojciechem Kielka

01.12.2009 - 03 12.2009 r. 
Poseł Anna Zalewska przebywa w Warszawie na 55. Posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej.

30.11.2009 r. 
Poseł Anna Zalewska występuje w programie "Posłowie" w TVP Wrocław. Zaproszeni
politycy biorą udział w debacie na temat "propozycji zmian w Konstytucji".

29.11.2009 r. 
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w uroczystości zorganizownej z okazji Dnia Kolejarza
w Wałbrzychu.

27.11.2009 r. 
 • Asystent społeczny Pan Wojciech Kielka w imieniu posłanki uczestniczy w posiedzeniu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.
   
 • Poseł Anna Zalewska spotkała się z dziennikarzami w siedzibie biura poselskiego w Wałbrzychu. Tematem konferencji prasowej było podsumowanie dwóch lat rządów koalicji PO - PSL.

26.11.2009 r. 
W wiejskiej świetlicy w Tomkowej odbyło się spotkanie z mieszkańcami, dotyczące budowy farm
wiatrowych w Gminie Jaworzyna Śląska. Panią Poseł Reprezentował Asystent Społeczny Wojciech Kielka, przedstawiając materiały na temat negatywnych skutków budowy Farm Wiatrowych. W spotkaniu udział wzięła również radna z Jaworzyny, Elżbieta Krzaczek oraz radni z Tomkowej i Milikowic. W spotkaniu udział wzięło około 20 mieszkańców, którzy wyrazili zdecydowaną dezaprobatę wobec planowanej inwestycji. 

25.11.2009 r. - 26.11.2009 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w przesłuchaniu świadków na posiedzeniu Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy.

23.11.2009 r. - 24.11.2009 r.
Poseł Anna Zalewska spotkała się z mieszkańcami Komorowa i Witkowa w związku z planowaną inwestycją budowy farm wiatrowych. Przedstawiła opracowania naukowców, podając wiele argumentów "przeciw" budowie na tym terenie farm wiatrowych.

21.11.2009
Asystent społeczny Pania Irena Skibniewska bierze udział w imieniu posłanki w XVI Wojewódzkich Spotkaniach Artystycznych Klubów Seniora w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej.

17.11.2009
 • Posłanka uczestniczy w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
   
 • Poseł Anna Zalewska bierze udział w obradach 54. posiedzenia Sejmu RP.

16.11.2009
Pani Poseł spotkała się z mieszkańcami Cierni w sprawie planowanej budowy farm wiatrowych. Podczas rozmowy z zebranymi Posłanka starała się wyjaśnić, jak ma wyglądać przeprowadzenie samej inwestycji oraz podała wiele argumentów "przeciw", które zostały poparte dokumentami przygotowanymi przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej.

13.11.2009
Odbyło się spotkanie pani poseł Anny Zalewskiej z mieszkańcami Milikowic.W spotkaniu w którym udział wzięło około 50 osób Pani Poseł przedstawiła opracowania naukowców dotyczące oddziaływań na środowisko farm wiatrowych.

12.11.2009
 • Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obchodach 20-lecia Mszy Pojednania z 12 listopada 1989r. w Krzyżowej oraz odsłonięciu fragmentu Muru Berlińskiego z tablicą Jubileuszu upamiętniającej upadek komunizmu w Europie.
     
   
 • W Sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha w imieniu Posłanki Anny Zalewskiej uczestniczyła Magdalena Szczurowska, pracownik Biura Poselskiego w Wałbrzychu.

09.11.2009
Pani Poseł Anna Zalewska uczestniczyła w posiedzeniu Komitetu Terenowego PiS w Strzegomiu. Było to comiesięczne spotkanie członków. Z zatroskaniem rozmawiano o polityce i sytuacji materialnej społeczeństwa.

11.11.2009
Z okazji 91. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Poseł Anna Zalewska bierze udział w Wałbrzychu w uroczystym odsłonięciu i poświęceniu tablicy ku czci pomordowanych polskich profesorów wyższych uczelni Lwowa. W Świebodzicach uczestniczy w uroczystej Mszy Świętej w kościele pw. św. Mikołaja po której składa wiązankę kwiatów przy tablicy poświęconej pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczestniczy również w otwarciu wystawy "Honorowy Pionier Świebodzic" gdzie wręcza odznaczenia w imieniu Prezydenta RP. W godzinach popołudniowych Poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystości ustanowienia Nowego Herbu i Flagi Gminy Piława Górna.
W iminiu Posła Anny Zalewskiej asystenci społeczni, przedstawiciele struktur terenowych PiS biorą udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości w całym okręgu wałbrzyskim.

06.11.2009
Poseł Anna Zalewska na zaproszenie Prof. Ryszarda Legutko, Posła do Parlamentu Europejskiego bierze udział w konferencji "Srodkowoeuropejski Korytarz Transportowy jako element Transeuropejskiej Sieci Transportowej". Konferencja odbyła się w sali plenarnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

04.11. 2009 - 06.11.2009
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w 53 posiedzeniu sejmu RP.

03.11.2009 r.
W biurze Pani Poseł Anny Zalewskiej odbyła się konferencja prasowa, której tematem była "Budowa i modernizacja dróg lokalnych - powiatowych i gminnych tzw. metodą forfaiting". Koszt inwestycji jest wyceniany na 200 milionów złotych, co z kolei spowoduje konieczność zaciągnięcia ogromnego kredytu, by można ją było zrealizować.


30.10.2009 r.
W biurze poselskim w Wałbrzychu Poseł Anna Zalewska spotkała się z pracownikami wałbrzyskich domów dziecka. Rozmowa dotyczyła wynagrodzeń wychowawców zatrudnionych na podstawie kodeksu pracy. Pani Poseł zadeklarowała podjęcie działań zmierzających do poprawienia sytuacji pracowników na poziomie powiatu wałbrzyskiego oraz interwencję w tej sprawie w Sejmie RP.

27.10.2009 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w Warszawie.

24.10.2009 r.
W imieniu Poseł Anny Zalewskiej udział w uroczystościach z okazji X-lecia Powiatu Ząbkowickiego bierze Danuta Woźniak

21-23.10.2009 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w 52. posiedzeniu Sejmu RP.

21.10.2009 r.
W imieniu Pani Poseł Anny Zalewskiej w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2009/2010 ośrodka zamiejscowego w Wałbrzychu Politechniki Wrocławskiej wzięła udział Magdalena Szczurowska.
Uroczystość rozpoczęła Msza Św. odprawiona w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szczawnie Zdroju. Następnie zebrani udali się do Teatru Zdrojowego w Szczawnie Zdroju, gdzie studentom I roku wręczono uroczyście indeksy i wysłuchano wykładu inauguracyjnego "Edyta Stain , filozof, patronka Europy z Wrocławia", który wygłosił ks.dr hab. Machnacz, profesor Politechniki Wrocławskiej .

19.10.2009 r.
Poseł Anna Zalewska pełniła dyżur w biurze poselskim w Wałbrzychu. Spotkała się z dziennikarzami i mieszkańcami Wałbrzycha. Odbyła spotkanie z władzami Platformy Obywatelskiej na temat funkcjonowania koalicji PO - PiS w Wałbrzychu.

16.10.2009 r.
Asystent Łukasz Apołenis reprezentuje Panią Poseł w sesji Rady Miasta odbywającej się w Świebodzicach. 

15.10.2009 r.
Na zaproszenie Burmistrza Kłodzka Poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystości obchodów Święta Edukacji Narodowej zorganizowanej w Sali Widowiskowej Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Po uroczystościach uczestniczy w spotkaniu z mieszkańcami Kłodzka.

14.10.2009 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w spotkaniu z Radnymi Klubu Prawo i Samorządność dla Strzegomia w Strzegomiu, na którym omawiano bieżącą sytuację gospodarczą i polityczną. Radni otrzymali odpowiedzi na zadawane pytania. 

14.10.2009 r.
 • Na zaproszenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Poseł Anna Zalewska bierze udział w Zamku Książ na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
   
 • Posłanka uczestniczy w uroczystości nadania Gimnazjum Nr 2 w Świdnicy imienia "Polskich Olimpijczyków". Uroczystość odbyła się w Teatrze Miejskim w Świdnicy.
   
 • Poseł Anna Zalewska na zaproszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha bierze udział w spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, gdzie wręczano listy gratulacyjne nagrodzonym nauczycielom, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej. Spotkanie z tej okazji odbyło się w Zamku Książ.

12.10.2009 r.
Poseł Anna Zalewska występuje w programie "Posłowie" w TVP Wrocław. Zaproszeni politycy regionu dolnośląskiego biorą udział w debacie nt. "Afery hazardowej" oraz "Afery stoczniowej".

10.10.2009 r.
Pod patronatem honorowym posłanki w dniach 08.10.2009 do 10.10.2009 w Kłodzku odbywa się 19 Rajd Dolnośląski w ramach 7 rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Poseł Anna Zalewska uczestniczy w rozdaniu nagród na zakończeniu Rajdu.

09.10.2009 r.
Asystent społeczny Pani Irena Skibniewska bierze udział w inauguracji Roku Akademickiego Oddziału Zamiejscowego Politechniki Wrocławskiej w Bielawie.

07.10.2009r. - 09.10.2009r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach 51. Posiedzenia Sejmu RP.

04.10.2009 r. 
Poseł Anna Zalewska bierze udział na 9. uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 Wyższej Szkoły Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy.

03.10.2009 r. 
Na zaproszenie Rektora i Senatu Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Świdnicy posłanka uczestniczy w inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010.

02.10.2009 r. 
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w uroczystości z okazji 2 rocznicy powstania TV Wałbrzych zorganizowaną w Zamku Książ. 

30.09.2009r.
Asystent Pani Magdalena Szczurowska reprezentuje posłankę w obradach sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

30.09.2009r.
Na zaproszenie Rektora i Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego poseł Anna Zalewska bierze udział w Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010, która rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Uniwersyteckim.

27.09.2009 r.
 • Poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystościach 20-lecia reaktywowania ŚZŻAK
  Obwodu Świdnica na zaproszenie Światowego Związku Żołnieży Armii Krajowej.
   
 • Posłanka Anna Zalewska ogląda wystawę filatelistyczna zorganizowaną w
  Świebodzicach. Posłanka ufundowała z tej okazji puchar dla wystawcy, którego
  kolekcja zdobyła uznanie Sądu Konkursowego Wystawy.

25.09.2009 r.
Asystent Społeczny Pani Poseł Anny Zalewskiej, Pan Robert Nieć bierze udział z ramienia Pani Poseł w XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

23.09.2009 r - 25.09.2009 r.
Poseł Anna Zalewska przebywa w Warszawie na 50. Posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

20.09.2009 r.
Posłanka Anna Zalewska uczestniczy w dożynkach gminnych w Łażanach.

18.09.2009 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

17.09.2009 r.
Asystent społeczny Pani Irena Skibniewska reprezentuje poseł Annę Zalewską na uroczystości z okazji 10 rocznicy działalności Pływalni Miejskiej "Aquarius" w Bielawie.

14.09.2009r.
Posłanka Anna Zalewska na zorganizowaną przez siebie konferencję prasową zaprosiła zastępców Prezydenta Wałbrzycha - Mirosława Bartolika i Piotra Sosińskiego oraz radnych Prawa i Sprawiedliwości Annę Adamkiewicz i Jacka Zarembę.
Tematem konferencji były dokonania zastępców Prezydenta rekomendowanych przez PiS w świetle nieprzychylnej wypowiedzi posła Chlebowskiego opublikowanej w prasie.
Posłanka udzieliła również wywiadu Telewizji "Wałbrzych".


ZOBACZ FILM w WTV Telewizja Wałbrzych
http://www.tvwalbrzych.pl/site/2009/09/14/gosc-dnia-anna-zalewska-5/  


13.09.2009r.
 • Z okazji 70-tej Rocznicy napaści na Polskę przez Rosję Sowiecką, asystent społeczny Pan
  Robert Nieć reprezentuje posłankę w tych uroczystościach na zaproszenie Związku
  Sybiraków Koła Ziemi Świdnickiej.
   
 • Asystent społeczny Pan Marian Góra uczestniczy w VI spotkaniu religijno-patriotycznym
  w Rusku. Spotkanie pod patronatem biskupa świdnickiego rozpoczęło się mszą św. w
  Jaroszowie i złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową.

11.09.2009 r. - 13.09.2009 r. 
Pod patronatem honorowym poseł Anny Zalewskiej odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Barokowej ma Ziemi Kłodzkiej. 

9.09.2009 - 11.09.2009
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w 49. Posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

06.09.2009 r.

Poseł Anna Zalewska oraz asystenci, Pan Wojciech Kielka, Robert Nieć i Łukasz Apołenis biorą udział w uroczystości z okazji 70. Rocznicy Agresji Niemiec na Polskę w Gross-Rosen w Rogożnicy. Honorowy Patronat nad uroczystościami objął Prezydent RP Lech Kaczyński i w imieniu Prezydenta posłanka odczytała list oraz złożyła wieniec. Posłanka oraz asystenci wzięli udział w Mszy Świętej, którą prowadził Biskup Świdnicki oraz
otwarciu wystawy "Zaginione człowieczeństwo".

| więcej ... |


6.09.2009 r.
 • Na zaproszenie Wójta Gminy Świdnica oraz Sołtysa wsi Bystrzyca Dolna posłanka i jej
  asystenci uczestniczą w Gminnym Święcie Plonów we wsi Bystrzyca Dolna.
   
 • Poseł Anna Zalewska na zaproszenie Burmistrza Miasta Kłodzka oraz Starosty Powiatu
  Kłodzkiego uczestniczy w dożynkach powiatowych w Kłodzku. W uroczystościach tych
  biorą udział również asystenci, Pan Wojciech Kielka, Robert Nieć i Łukasz Apołenis.

2.09.2009 r.
Poseł Anna Zalewska występuje w programie "Debata" w telewizji Polsat News.

01.09.2009 r.
 • Poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystości z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się pokazem musztry paradnej w wykonaniu orkiestry dętej pod Pomnikiem Zwycięstwa na pl. Grunwaldzkim w Świdnicy gdzie złożyła kwiaty.
   
 • Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obchodach uczczenia 70 rocznicy wybuchu II
  Wojny Światowej oraz poświęceniu nowego nagrobka mjr. dypl. Józefa Szerwińskiego
  Szefa Sztabu Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 r.

31.08.2009 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w obchodach 29.rocznicy powstania NSZZ Solidarność w Wałbrzychu zorganizowanymi przez Radę Oddziału Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Dolny Śląsk.
Wspólnie z Przewodniczącymi organizacji związkowych bierze udział we Mszy Świętej odprawionej przez ks.Dziekana Bogusława Wermińskiego w najstarszej świątyni wałbrzyskiej Kościele p.w.Matki Bożej Bolesnej, a następnie składa kwiaty pod tablicami przy byłych szybach kopalni "Thorez" - "Julia" i "Chwalibóg".

30.08.2009 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w dożynkach w Świebodzicach oraz w Mysłakowie-gmina Marcinowice.

28.08.2009 r.
Posłanka Anna Zalewska bierze udział w konferencji prasowej w Warszawie, wraz z Posłem Kłosowskim oraz Posłem Błaszczakiem, której tematem przewodnim jest "Chaos w polskich szkołach".

26.08.2009 r.
 • Asystent społeczny, Robert Nieć reprezentuje Panią Poseł w obradach XXX sesji Rady
  Powiatu w Świdnicy.
   
 • Asystent społeczny, Łukasz Apołenis uczestniczy z ramienia Pani Poseł w sesji Rady
  Miasta odbywającej się w Świebodzicach.

26.08.2009 - 28.08.2009
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w 48. posiedzeniu Sejmu RP.

25.08.2009 r.
Posłanka Anna Zalewska bierze udział w pracach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w Sejmie.

24.08.2009 r.
O godzinie 12.00, w biurze poselskim w Świdnicy Posłanka Anna Zalewska zorganizowała konferencję prasową poświęconą budowie elektowni wiatrowych na terenie gmin: Świebodzice, Jaworzyna Śląska oraz Świdnica oraz negatywnych aspektach tych inwestycji. Poza tym rozmawiano o przekształceniu mieszkań spółdzielczych w odrębną własność, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który wydał postanowienie o wygaśnięciu ustawy o "mieszkaniach za złotówkę" od stycznia 2010 roku.

23.08.2009 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w ostatnim dniu Finału Pucharu Świata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego odbywającym się w Morawie, niedaleko Strzegomia. Tym razem zawodnicy biorą udział w konkurencji Skoków.

22.08.2009 r.
 • Poseł Anna Zalewska uczestniczy w Finale Pucharu Świata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego odbywającym się w Morawie, niedaleko Strzegomia. W tym dniu zawodnicy biorą udział w konkurencji Cross'u.
   
 • Posłanka Anna Zalewska reprezentuje Prezydenta RP, Pana Lecha Kaczyńskiego w IV Miedzynarodowym Festiwalu Kameralistyki "Ensemble" im. Księżnej Daisy, który odbywa się w Książu. W imieniu Pana Prezydenta Posłanka odczytuje list skierowany do zebranych gości.

17.08. 2009 r.
Poseł Anna Zalewska spotkała się z nauczycielami w siedzibie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Świdnickiej. Rozmawiała z przewodniczącą Jolantą Kornel o aktualnych problemach środowiska oświatowego i o zbliżającym się Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Pułtusku.

15.08. 2009 r.
 • Poseł Anna Zalewska wzięła udział w uroczystości ogłoszenia Matki Boskiej
  Wambierzyckiej, Królowej Rodzin Patronką Ziemi Kłodzkiej. Uroczystej Mszy Św. w
  Sanktuarium Maryjnym w Wambierzycach przewodniczył J.E.Ks.bp prof. dr hab.
  Ignacy Dec.
   
 • 15.sierpnia 2009 r. w godzinach popołudniowych Poseł Anna Zalewska "wizytowała"
  wojska biorące udział w rekonstrukcji bitwy o twierdzę kłodzką zorganizowanej w
  ramach IV Dni Twierdzy Kłodzkiej.

12.08.2009 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w uroczystej gali organizowanej przez Wałbrzyski Oddział EnergiaPro S.A. z okazji "Dnia Energetyka", która odbywa w Restauracji "Maria" w Wałbrzychu. Posłanka wręcza przyznane poszczególnym pracownikom wyróznienia.

09.08.2009 r.
W niedzielę 9.sierpnia 2009 roku Poseł Anna Zalewska uczestniczyła w imprezie " Miodowe Lato Kłodzka" zorganizowanej przez Burmistrza Miasta i Terenowe Koło Pszczelarzy. Na kłodzkim Rynku można było tego dnia obejrzeć pokaz miodobrania, wysłuchać wykładu o pszczołach , wziąć udział w degustacji produktów polskich i czeskich pszczelarzy i zakupić produkty pszczele.
Poseł Anna Zalewska odwiedziła również uczestników Międzynarodowej Fety Agroturystycznej w Szczytnej.

28.07.2009 r.
Poseł Anna Zalewska na zaproszenie Dyrektora Europejskiego Forum Młodzieży w  Bystrzycy Kłodzkiej uczestniczy w ogólnopolskim obozie szkoleniowym Euro Week - Szkoła Liderów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Orlica" w Rudawej. Wśród najzdolniejszej i najaktywniejszej młodzieży  bierze udział w debacie nt. europejskiego rynku pracy, funkcjonowania struktur europejskich a także z toższmością i dziedzictwem kulturowym Europy.

27.07.2009 r.
 • Poseł Anna Zalewska uczestniczy w I Wakacyjnym Turnieju Streetball'a rozgrywanym w
  Świebodzicach. Zwyciezcom oraz wyróżnionym Posłanka wręcza puchary i dyplomy.
   
 • W biurze poselskim w Wałbrzychu Pani Poseł Anna Zalewska spotkała się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Poseł , za pośrednictwem dziennikarzy, przypomniała spółdzielcom, że pozostało juz kilka miesięcy na wykupienie mieszkania na korzystnych warunkach. Odniosła się również do kolejnych ataków ze strony władz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów. Przedstawiła dziennikarzom program oszczędnościowy Rządu.

24.07.2009 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obchodach 90 Rocznicy Powstania Policji Państwowej w Świdnicy. Uroczystości rozpoczęto od Mszy Świętej w intencji Policjantów i Pracowników Cywilnych w Kościele pw. NMP Królowej Polski, po czym odbyła się uroczysta Akademia w Urzędzie Miejskim.

20.07.2009 r.
Na zaproszenie Ambasadora Izraela w Polsce, J.E.Zvi Rav-Ner Anna Zalewska bierze udział w uroczystej ceremoni wręczenia medali i dyplomów honorowych przyznanych polskim Sprawiedliwym, która odbyła sie w Synagodze we Wrocławiu.

14.07.2009 - 17.07.2009
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach 46. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej.

06.07.2009 - 13.07.2009
Poseł Anna Zalewska spotyka się z mieszkańcami w Wałbrzychu, Świdnicy , Kłodzku i Dzierżoniowie.

30.06.2009 - 02.07.2009
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach 45. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

24.06.2009-26.06.2009
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach 44. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej.

18.06.2009 - 19.06.2009
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach 43. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej.

13.06.2009 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w Festynie Parafialnym na Zarzeczu w Świdnicy.
Na zaproszenie Burmistrza Piławy Górnejposłanka uczestniczy w uroczystym otwarciu obchodów XIV Dni Piławy Górnej zorganizowanym na Stadionie Miejskim.

06.06.2009 r.
Posłanka uczestniczy w Międzynarodowym Turnieju Ujeżdżania Koni w Kłodzku.

05.06.2009 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w koncercie charytatywnym, który odbył
się w Domu Pomocy Społecznej Sióstr Notre-Dame w Świebodzicach.

04.06.2009
Posłanka na zaproszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha uczestniczy w  Miejskich Obchdach 20 Rocznicy Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu w Europie Środkowej.

03.06.2009
Poseł Anna Zalewska na zaproszenie Władz Miasta Dzierżoniowa i Powiatu Dzierżoniowskiego oraz NSZZ "Solidarność" Ziemi Dzierżoniowskiej bierze udział w uroczystej Sesji z okazji 20 Rocznicy Pierwszych Wyborów do Sejmu i Senatu.

02.06.2009
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w VI Diecezjalnym Spotkaniu Osób Niepełnosprawnych "Dobrze, że Jesteś", które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdnicy.

01.06.2009
Posłanka bierze udział w debacie przygotownej przez samorząd uczniowski i Klub Europejski " Młodzi głosują" połączoną z prawyborami. Debata odbyła się w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie.

29.05.2009
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obchodach Dni Żarowa i Kłodzka.

31.05.2009
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w Festynie Dziecięcym "sprawni wczoraj dziś i jutro", który odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczegomiu.

30.05.2009
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obchodach Dni Kłodzka,jak również bierze udział w uroczystej Sesji Rady Miejskiej Żarowa zorganizowanej w Sali Widowiskowo-Sportowej Szkoły Podstawowej w Żarowie z okazji Dni Żarowa.

29.05.2009
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach Sesji w Bystrzycy Kłodzkiej, którą zorganizowano z udziałem Dyrektora Wrocławskiego Oddziału IPN.

28.05.2009
Na zaproszenie społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu poseł Anna Zalewska bierze udział w dyskusji na temat bieżących spraw społeczno-politycznych z ukierunkowaniem na dolnośląskie problemy.

25.05.2009
Poseł Anna Zalewska bierze udział w posiedzeniu Komisji Miejskiej Przestrzegania Praw i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich, która odbyła się w Centrum Terapeutycznym.

24.05.2009 r.
Pod patronatem posłanki zorganizowano festyn plenerowy "Bezpieczna podróż dla Ciebie i Twojego dziecka".Poseł uczestniczy w festynie rodzinnym "Żyj Bezpiecznie" zorganizowanym z okazji 90-tej rocznicy powstania Policji RP.

23.05.2009 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w 48 Dniach Kłodzka. Uczestniczy w Pikniku Europejskim na stadionie w Kłodzku, bierze udział w otwarciu wystawy - Kłodzka Noc w Muzeum jak również "My Kłodczanie". Uczestniczy w koncercie Laureatów XiX Kłodzkiego Konkursu Pianistycznego.

21.05.2009r.-22.05.2009 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach na 43 posiedzeniu Sejmu RP.

20.05.2009 r.
Na zaproszenie Rady Programowej TVP Wrocław poseł Anna Zalewska uczestniczy w II Konferencji Rad Programowych Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, która była poświęcona projektowi ustawy o zadaniach mediów publicznych, a także aktualnej sytuacji w Polskim Radiu i Telewizji.

19.05.2009 r.
Posłanka uczestniczy w V Powiatowych Targach Pracy w Hali Sportowej Gimnazjum Nr 2 w Dzierżoniowie, które zorganizowano pod hasłem "Wiedza-Praca-Edukacja".

18.05.2009 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystości wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy księdzu Biskupowi Ignacemu Decu która odbyła się w sali Rajców Muzeum Dawnego Kupiectwa.

17.05.2009 r.
W Kudowie Zdrój Poseł Anna Zalewska bierze udział w otwarcie wystawy "Drogi do Wolności".
W godzinach popołudniowych na pikniku historycznym uczestniczy w spotkaniu Bohaterów Solidarności Joanny i Andrzeja Gwiazdy z mieszkańcami Kudowy Zdrój.

16.05.2009 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystości Dnia Patrona Szkoły - Anny Jenke w Mrowinach, która rozpoczęła się Mszą Świętą w Kaplicy przy obecności Biskupa Świdnickiego JE.Ks. Ignacego Deca.

14.05.2009 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy na Posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach.

13.05.2009 r.
Poseł Anna Zalewska na zaproszenie Świdnickiego Towarzystwa Myzycznego i Szkoły Muzycznej w Świdnicy uczestniczy na wykładzie w cyklu Akademia Muzyki" p.t. "Blaski i Cienie Wirtuozostwa", który wygłosił Pan Marek Dyżewski wybitny eseista i krytyk muzyczny.

12.05.2009 r.
Poseł Anna Zalewska na zaproszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha uczestniczy w XIV Edycji Wałbrzyskiej Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" i IV Edycji Wałbrzyskiej Konkursu Wolontariuszy "Ósemeczka", które zorganizowano w Zamku Książ.

11.05.2009 r.
Posłanka uczestniczy w obchodach 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej
w obozie Gross-Rosen w Rogożnicy składając wieniec na cześć poległych
więżniów.

09.05.2009 r.
W Hali Orbita we Wrocławiu odbyła się konwencja wyborcza, na którą przybyło 3.000 delegatów z całej Polski, również delegaci z okręgu wałbrzyskiego, prezentowano kandydatów do Parlamentu Europejskiego i dokonano oceny rządu Tuska rządowi dano żółte kartki.
Więcej informacji : http://www.kppis.pl/informacje,1109.html 

10.05.2009 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w Festynie Parafialnym w Mysłakowie.

07.05.2009 - 08.05.2009r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach 41 posiedzenia Sejmu RP.

06.05.2009 r.
W Domu Zdrojowym w Szczawnie Zdroju poseł Anna Zalewska uczestniczy w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego poświęconemu aktualnej sytuacji gospodarczo-społecznej Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Podregionu Wałbrzyskiego.

05.05.2009 r.
W godzinach wieczornych na zaproszenie wójta gminy Stare Bogaczewice  poseł Anna Zalewska uczestniczy w spotkaniu z mieszkańcami gminy, gdzie poruszane są sprawy kanalizacji

05.05.2009
Poseł Anna Zalewska oraz prof. Ryszard Legutko - były Minister Kancelarii Prezydenta RP uczestniczyli w zorganizowanej w Wałbrzychu konferencji prasowej na temat eurowyborów.
Prof. Ryszard Legutko otwiera listę kandydatów w wyborach do PE w okręgu Nr 12 - Dolny Śląsk i Opolszczyzna Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.
 
Posłanka Anna Zalewska również jest kandydatem na posła do PE. Prof. Ryszard Legutko udzielił również wywiadu dla TV Wałbrzych. 


ZOBACZ FILM w WTV Telewizja Wałbrzych
http://www.tvwalbrzych.pl/site/2009/05/05/gosc-dnia-ryszard-legutko/ 


04.05.2009 r.
Na zaproszenie Komendanta Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka posłanka uczestniczy o tej uroczystości, która rozpoczęła się uczestnictwem w mszy świętej w katedrze świdnickiej.

4.05.2009
Na zaproszenie Komendanta Powiatowegoj Straży Pożarnej w Świdnicy Pani Poseł Anna Zalewska uczestniczy w uroczystych obchodach z okazji Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczeły się Uroczystą Mszą Świętą w Świdnickiej Katedrze a następnie odbyła się uroczysta Akademia w czasie której wręczono odznaczenia , awanse oraz został rozstrzygniety konkurs plastyczny ,,Klęska, Powódź czy Huragan, Straz Pożarna Ci Pomaga"

3.05.2009 r.
W dniu 3 maja Pani Poseł Anna Zalewska na zaproszenie Burmistrza Miasta Kłodzko uczestniczyła w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. O godz. 13,00 Pani Poseł uczestniczyła w Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku a następnie wraz z pocztami sztandarowi uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Żołnierza Polskiego gdzie w okolicznościowym przemówieniu Pani Poseł Anna Zalewska poruszyła wiele aktualnych problemów dla Polski nie zapominając o pięknej historii Państwa Polskiego. Następnie w obecności radnych Powiatu Kłodzkiego Pani Poseł złożyła kwaiaty pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.

        
 
        
 
      


3.05.2009 r.
W dniu 3 maj 2009 w sali Witrażowej Urzędu Miasta w Wałbrzychu odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta w czasie której nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Wałbrzych Biskupowi Diecezji Świdnickiej Ignacemu Dec. W imieniu wszystkich parlamentarzystów z okręgu Wałbrzyskiego życzenia złożyła Pani Poseł Anna Zalewska jednocześnie doceniając wkład jaki niesie osoba Biskupa Ignacego Deca w życie wszystkich mieszkańców Diecezji Świdnickiej.

        


02.05.2009 r.
 • Pod patronatem posłanki w Świdnicy odbywa się uroczyste otwarcie XIII Międzynarodowego Turnieju Wiosny im. H. Chmielewskiego w akrobatyce
  sportowej.
   
 • Poseł Anna Zalewska w Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego bierze udział w prezentacjach Twórczości Artystycznej w Powiecie Świdnickim.
   
 • W Teatrze Miejskim w Świdnicy poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystej Gali z okazji 60-lecia sekcji akrobatyki w Świdnicy.
          

01.05.2009 r.
 • Poseł Anna Zalewska uczestniczy w otwarciu wyciągu kolejki krzesełkowej na górze Dzikowiec w gminie Boguszów-Gorce.
   
 • Posłanka uczestniczy w Ćwierćfinale Pucharu Polski Młodziczek, które odbywały się na terenie OSiR w Świebodzicach.

29.04.2009 r.
Posłanka uczestniczy w uroczystej Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, na której wręczone zostały uczniom mandaty posła Sejmu Dzieci i Młodzieży. 
Uroczystość zorganizowano w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu.

28.04.2009 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w XXXII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, na której udzielono absolutorium Zarządowi.

27.04.2009 r.
 • W Wałbrzychu gości posłanka Beata Kempa. Bierze udział w spotkaniu ze studentami w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.
  O godz. 12.30 bierze udział wspólnie z Posłanka Anną Zalewską w konferencji prasowej. Obie posłanki kandydują w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

  ZOBACZ FILM w WTV Telewizja Wałbrzych
  http://www.tvwalbrzych.pl/site/2009/04/28/gosc-dnia-beata-kepa/ 
 • O godz. 17 w Domu Nauczyciela w Świdnicy zostało zorganizowane spotkanie
  Poseł Anny Zalewskiej i Beaty Kempy z mieszkańcami. Poseł Beata Kempa
  oceniała działania wymiaru sprawiedliwości, szykowanych zmian ustawowych
  oraz działaniu komisji śledczych.
  Mieszkańcy zadawali wiele pytań na które Pani Poseł udzielała odpowiedzi.
 • Asystent społeczny Pan Feliks Bińczycki w imieniu Pani Poseł Anny
  Zalewskiej uczestniczy w obradach sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

26.04.2009 r.
W dniu 26 kwietnia 2009 zakończył się turniej półfinałowy Mistrzostw Polski Młodziczek w siatkówce dziewcząt. Turniej odbył się pod honorowym patronatem Pani Poseł Anny Zalewskiej która czynnie włącza w organizację , promocję sportu dzieci i młodzieży. Pani Poseł Anna Zalewska pracując przez długie lata jako nauczyciel doskonale zna zalety jakie wnosi w życie młodych ludzi uprawiany sport. Tym bardziej Pani Poseł Anna Zalewska włącza się w organizację wszelkich działań mających na celu popularyzacje sportu wśród dzieci i młodzieży.

25.04.2009 r.
Pod patronatem posła Anny Zalewskiej w Hali Sportowej w Świdnicy odbyło się uroczyste otwarcie Turnieju Półfinałowego Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodziczek o Puchar Prezesa PZPS.

22.04.2009 r. - 24.04.2009 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach na 40 posiedzeniu Sejmu RP.

21.04.2009 r.
Pod patronatem honorowym poseł Anny Zalewskiej odbyła się w Kłodzku "Szósta Olimpiada Przedszkolaków". W czasie Olimpiady( w 8 konkurencjach) brały udział dzieci ze wszystkich kłodzkich przedszkoli. Po zakończeniu kapitanowie drużyn otrzymali z rąk Pani Poseł oraz Burmistrza Miasta puchary i dyplomy.

     
 
     


20.04.2009 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w Europejskiej Debacie Publicznej "Quo vadis, Europo?", która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim. 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej Polacy postrzegani są jako czołowi entuzjaści procesów integracyjnych oraz wymagającymi konstruktorami Europy. Rozmawiano o scenariuszach rozwoju Europy z uwzględnieniem suwerenności państw, roli miast, regionów i obywateli.

17.04.2009
W dniu 17 kwietnia 2009 roku odbyło się uroczyste otwarcie boiska ze sztuczna nawierzchnią na obiektach OSiR w Świdnicy. Wśród zaproszonych znakomitych gości uroczystego otwarcia w obecności byłego selekcjonera reprezentacji w piłce nożnej Pana Jerzego Engela dokonała pani poseł Anna Zalewska. Pani Poseł jako honorowy członek wielu klubów w Powiecie Świdnickim z radością dokonała otwarcia kolejnego obiektu sportowego , którego głównym celem jest umozliwienie młodym sportowcom podnoszenie umiejetności sportowych młodych świdniczan. Jest to kolejny obiekt sportowy po Hali Sportowej w Żarowie i Witoszowie , którego realizacja rozpoczeła sie za czasów kiedy Pani Poseł pełniła funkcję V-ce Staroty Powiatu Świdnickiego a uroczystego otwarcia dokonała juz jako Poseł na Sejm RP.

         
 
         
 
         


06.04.2009 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w programie "Posłowie" w TVP Wrocław. Temat dyskusji to ocena działalności Instytutu Pamięci Narodowej.

03.04.2009 r.
 • Przedstawiciel Posłanki Anny Zalewskiej Magdalena Szczurowska uczestniczy w XIII Międzygimnazjalnym Turnieju "...razem przeciw zagrożeniom..." organizowanym przez Urząd Miejski w Wałbrzychu wraz z Strażą Pożarną, Policją, Strażą Graniczną i Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wałbrzychu. Impreza odbyła sie w hali wałbrzyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
   
 • W Zamku Książ odbyła się Gala XI Plebiscytu Gospodarczego organizowanego przez "Wiadomości Wałbrzyskie". Poseł Anna Zalewska była nominowana w kategoii Osobowość Roku. Przez kilka tygodniu utrzymywała sie na czołowej pozycji w głosowaniu czytelników. Kapituła wyróżnienia przyznała tytuł innej, równiez nominowanej osobie.

01.04.2009 r. - 03.04.2000 r.
Posłanka Anna Zalewska uczestniczy w obradach na 39 posiedzeniu Sejmu RP.

31.03.2009
Posłanka Anna Zalewska wzięła udział w konferencji "Prawa człowieka jako wyzwanie edukacyjne współczesnej szkoły" zorganizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Dskonalenia Nauczycieli filię w Wałbrzychu.

30.03.2009 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w programie TVP Wrocław - "Posłowie".Posłowie oceniali działalność wymiaru sprawiedliwości oraz braku zaufania przez społeczeństwo.

28.03.2009
 • W dniu 28,03,2009r. Pani Poseł Anna Zalewska udzieliła wywiadu w Telewizji Wałbrzych. Tematem rozmowy było: Grodzkość Wałbrzycha oraz reforma oświaty.
   

  ZOBACZ FILM w WTV Telewizja Wałbrzych
  http://tvwalbrzych.pl/site/2009/03/28/temat-tygodnia-kaczynski-nie-jest-szkodnikiem 
     
 • W dniu 28,03,2009 w Szkle Muzycznej w Świdnicy odbył się koncert młodych talentów. Panią Poseł reprezentował Wojciech Kielka-asystent społeczny.

27.03.2009 
Na zaproszenie Posła Anny Zalewskiej, miasta Świdnicę i Wałbrzych odwiedził Poseł PiS Marek Suski. Uczestniczył w obradach sesji Rady Miejskiej Świdnicy i Wałbrzycha. Udzielił również wywiadu w Telewizji Wałbrzych, następnie na zaproszenie członków Prawa i Sprawiedliwości prowadził zebranie z mieszkańcami Wałbrzycha.

26.03.2009 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w wyjazdowym posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury w Zamku Książ, na temat inwestycji drogowych i kolejowych na Dolnym Śląsku.

25.03.2009 r.
Na zaproszenie Pani Poseł Anny Zalewskiej w Świdnicy przebywał przedstawiciel Prezydenta Kraju Lecha Kaczyńskiego Pan Minister Władysław Stasiak . Przedstawiciel Prezydenta Lecha Kaczyńskiego spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych gdzie w trakcie półtora godzinnego spotkania poruszono wiele aktualnych problemów dotyczących zmian w resorcie. O godzinie 17 Pan Minister Władysław Stasiak uczestniczył we mszy świętej a okazji piątej rocznicy utworzenia Diecezji Świdnickiej składając życzenia w imieniu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

   


24.03.2009 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w spotkaniu z młodzieżą w Zespole Szkół w Bielawie. Porusza wiele bieżących spraw dotyczących kraju i Unii Europejskiej.

23.03.2009 r.
Poseł Anna Zalewska zwołuje konferencję prasową w siedzibie Biura Poselskiego w Wałbrzychu jak również udziela wywiadu w TV Wałbrzych na wiele spraw dotyczących Wałbrzycha między innymi o uzyskaniu grodzkości, posyłaniu 6-ciolatków do szkół oraz fatalnym stanie dróg.


18.03.2009r.-20.03.2008r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach 38 posiedzenia Sejmu RP.

17.03.2009 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy na Posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

14.03.2009r.
Poseł Anna Zalewska oraz asystent społeczny Pan Wojciech Kielka biorą udział w uroczystości 10-lecia Powiatu Kłodzkiego. Uroczystość odbywała się w Teatrze Zdrojowym w Kudowie Zdroju.
Bierze udział również w spotkaniu z mieszkańcami w sprawie elektrowni wiatrowych.

11.03.2009 r.
Poseł Anna Zalewska wzięła udział w zebraniu delegatów Regionalnego Sekretariatu Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Dolny Śląsk, który odbył się we Wrocławiu.
Posłanka mówiła o swojej pracy w sejmowej komisji edukacji i młodzieży, o przyjętych przez sejm zmianach w systemie oświaty oraz odpowiadała na pytania delegatów.

08.03.2009r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w zorganizowanej w Legnicy Wojewódzkiej Konferencji na temat stanu polskiego rolnictwa i programu rolnego PiS "Nowoczesna Polska Wieś".

04.03.2009r.-06.03.2009r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach na 37 posiedzeniu Sejmu RP.

02.03.2009 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w programie "Posłowie" w TVP Wrocław. Biorący w programie udział posłowie wypowiadali się na temat kryzysu, działań Rządu oraz roli Prezydenta RP.

02.03.2009 r.
W poniedziałek 2 marca w sali Spółdzielczego Domu Kultury w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie Poseł na Sejm RP Anny Zalewskiej z nauczycielami, dyrektorami szkół i radnymi. Pani poseł podzieliła się wiedzą na temat planowanych zmian w prawie oświatowym. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wywiadu jakiego udzieliła nam Pani poseł po zakończeniu wspomnianego spotkania. 

26.02.2009 r.
Posłanka Anna Zalewska spotyka się z nauczycielami w sali Kłodzkiego Domu Kultury. Tematem spotkania są planowane zmiany w funkcjonowaniu systemu oświaty.

26.02.2009 r.
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świdnicy w imieniu Pani Poseł asystenci społeczni Pan Wojciech Kielka i Robert Nieć uczestniczą w posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej.

25.02.2009r.
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Świdnickiego asystent społeczny Pan Robert Nieć uczestniczy w imieniu Pani Poseł w Sesji Rady Powiatu.

25.02.2009 r.
 • godz.12.00
  Poseł Anna Zalewska spotyka się ze związkowcami w siedzibie kłodzkiej "Solidarności"
   
 • godz.15.30
  Poseł Anna Zalewska wypowiada się przed kamerami Telewizji. "Wałbrzych" na temat wizyty w Wałbrzychu europosła Konrada Szymańskiego.
   
 • godz.16.00
  Poseł Anna Zalewska i europoseł Konrad Szymański biorą udział w dyskusji z mieszkańcami i członkami PiS -u w siedziibie Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Wałbrzychu. Tematem spotkania sa aktualne problemy Polski i Unii Europejskiej.

24.02.2009 r.
Asystent społeczny Pan Robert Nieć uczestniczy w Forum Finansowym "Nowe
spojrzenie na finanse osobiste, nowoczesne techniki inwestowania" w
Urzędzie Miasta Świdnica.

23.02.2009 r.
|Na zaproszenie Burmistrza Piławy Górnej, posłanka Anna Zalewska bierze udział w spotkaniu z radnymi Rady Miejskiej, dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy, nauczycielami szkół oraz mieszkańcami Piławy Górnej. Tematem spotkania były zmiany w systemie oświaty.

21.02.2009r.
Poseł Anna Zalewska wzięła udział w Balu Charytatywnym zorganizowanym przez Dom Dziecka "Promyk' w Wałbrzychu. Posłanka zakupila jeden z wystawionych na aukcji obrazów - organizatorzy zebrane podczas Balu pieniądze zamierzają przeznaczyć na zakup samochodu osobowego.

18.02.2009r. - 20.02.2009r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach 36 Posiedzenia Sejmu RP.

16.02.2009 r.
Poseł Anna Zalewska udziela w TVP Wałbrzych wywiadu na temat zmian w systemie oświaty, odczuwalnych skutków kryzysu w naszym okręgu, odbywającym się Kongresie PiS.


16.02.2009 r.
16.lutego w sali witrażowej wałbrzyskiego Ratusza Pani Poseł Anna Zalewska spotkała się z nauczycielami i dyrekorami wałbrzyskich szkół. Tematem spotkania były zmiany w przepisach dotyczących oświaty.

13.02.2009 r.
12.lutego przedstawiciel Pani Poseł Magdalena Szczurowska uczestniczyła w nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha. Przedmiotem obrad były poprawki do budżetu na 2009 rok i Lokalny Program Rewitalizacji.

11.02.2009 r.- 13.02.2009 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach na 35 posiedzeniu Sejmu RP.

10.02.2009r.
Posłanka bierze udział w Posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Łączności z Polakami za Granicą. Temat posiedzenia -problemy polskiej oświaty na Litwie.

09.02.2009r.
Poseł Anna Zalewska organizuje w Ząbkowickim Ośrodku Kultury spotkanie. na które zaprasza dyrektorów szkół i nauczycieli powiatu ząbkowickiego. Spotkanie poświęcone jest ostatnio wprowadzanym zmianom w prawie oświatowym - Karcie Nauczyciela, ustawie o systemie oświaty.

08.02.2009
Na zaproszenie Związku Sybiraków Koło Ziemi Świdnickiej posłanka uczestniczy w Uroczystej Mszy Świętej w kościele N.M.P. w 69-tą rocznicę wywózki Polaków na Sybir.

04.02.2009r.
Poseł Anna Zalewska organizuje spotkanie w Domu Nauczyciela w Świdnicy poświęcone ostatnio wprowadzanym zmianom w prawie oświatowym - Karcie Nauczyciela, ustawie o systemie oświaty. Na zorganizowanym przez posłankę spotkaniu biorą udział dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice
powiatu świdnickiego.

06.02.2009 r.
Na zaproszenie burmistrza Strzegomia, poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystości otwarcia boiska sportowego "Boisko Boisko" na terenie Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu.

04.02.2009 r.
Na zaproszenie Burmistrza Miasta Kłodzka, poseł Anna Zalewska bierze udział w spotkaniu noworocznym połączonym z wręczeniem statuetek "Asa Kłodzkiego" dla przyjaciół miasta Kłodzka, które odbyło się w sali koncertowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

31.01. - 1.02.2009r.
W dniach 31 stycznia-1luty 2009r. w Krakowie odbył się II Kongres Prawa i Sprawiedliwość. Okręg nr2 Wałbrzyski reprezentowany był przez osiemnaście osób a delegacji przewodniczyła Pani Poseł Anna Zalewska -Prezes Okręgu Wałbrzyskiego. Przez dwa dni odbywały się panele dyskusyjne , których teamat związany był z aktualną sytuacją w kraju i rozwiązaniami na przyszłość. W Kongresie uczestniczyło około 1500 osób z całej Polski , prelegentami były osoby reprezentujące partie z Czech i Wielkiej Brytanii.

        
 
         
 
          


29.01.2009 r.
Poseł Anna Zalewska na zaproszenie władz Gminy Żarów bierze udział na otwarciu Hali Widowiskowo-Sportowej.

26.01.2009r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w programie POSŁOWIE w TVP Wrocław, gdzie ocenia decyzję premiera o odwołaniu ministra sprawiedliwości, jego 14 miesięcznej pracy, powołaniu komisji śledczej oraz powołaniu nowego ministra sprawiedliwości.

25.01.2009r.
Z okazji 730 lecia Świebodzic posłanka bierze udział w uroczystościach. Uczestniczy w mszy świętej w kościele św. Franciszka.

25.01.2009r.
Asystent społeczny Pan Wojciech Kielka reprezentuje Panią poseł na uroczystości wręczenia dyplomów pierwszym absolwentom Wyższej Szkoły Profilaktyki Społecznej i Terapii w Świdnicy.

24.01.2009r.
Na zaproszenie Burmistrza Miasta Świebodzice poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystości wręczenia nagród najlepszym przedsiębiorcom, która została zorganizowana w zamku Książ.

21.01.2009r.-23.01.2009 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach 34 Posiedzenia Sejmu RP.

16.01.2009 r.
Na zaproszenie starosty świdnickiego Poseł Anna Zalewska uczestniczy w konferencji dotyczącej budowy powiatowego systemu bezpieczeństwa w ramach nowych struktur samorządowych.

14.01.2009 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego

10.01.2009 r.
Pani Poseł Anna Zalewska na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Sługi Bożej Anny Jenke wzięła udział w spotkaniu opłatkowym poprzedzonym Mszą Św. w Kościele św. Józefa pod przewodnictwem Biskupa Ignacego Deca.

09.01.2009rok
Wójt Gminy Świdnica Pani Teresa Mazurek zaprosiła Panią Poseł Annę Zalewską na uroczyste otwarcie Hali Sportowej w Witoszowie Dolnym. Z powodu obowiązków parlamentarnych Pani Poseł nie mogła uczestniczyć osobiście w uroczystości Panią Poseł reprezentował Asystent Wojciech Kielka. Pani Poseł Anna Zalewska jako były Vice Starosta Powiatu Świdnickiego aktywnie uczestniczyła w przedsięwzięciu budowy w/w hali sportowej i jako parlamentarzysta aktywnie działała na rzecz ukończenia budowy hali.

08.01.2009
Asystent Wojciech Kielka na zaproszenie Organizatora ,,Polska Gazeta Wrocławska" reprezentował Panią Poseł Annę Zalewską w czasie debaty panelowej ,,Polska to nie tylko Warszawa " , która odbyła się 8 stycznia 2009roku . Tematem wiodącym debaty było ,, Jak budować silna Polskę poprzez wzmocnienie regionalnych ośrodków władzy?"

06.01.2009r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w pracach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. 

07.01.2009r. - 09.01.2009r.
Posłanka Anna Zalewska uczestniczy w obradach 33 Posiedzenia Sejmu RP.

   ARCHIWUM WIADOMOŚCI
ROK:  | 2008 | 2009201020112012 | 2013 |

 

  statystyka  

 

•   strona główna  •  do góry  •  

design by TONER