Archiwum wiadomości 2008

22.12.2008
Pani Poseł Anna Zalewska na zaproszenie Biskupa Diecezji Świdnickiej Ignacego Deca uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym jakie odbyło sie w auli Świdnickiej Kurii Biskupiej.

21.12.2008
W dniu 21.12.2008 r. Asystenci Robert Nieć i Wojciech Kielka reprezentowali Panią Poseł Annę Zalewską na uroczystości z okazji otwarcia boiska ,, Orlik 2012" w Ząbkowicach Śląskich. Podkreslono wagę uprawiania sportu wśród młodzieży jako jeden z alternatywnych sposobów spędzania czasu dla młodych ludzi.

19.12.2008r.
Asystent społeczny Pan Wojciech Kielka na zaproszenie Wójta Gminy Świdnica uczestniczy w spotkaniu świątecznym w imieniu Pani Poseł. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świdnicy bierze również udział w obradach XXVI sesji Rady Miejskiej. 
Na zaproszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha Pani Magdalena Szczurowska bierze udział w XXXIII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

18.12.2008r.
Na zaproszenie Rady Gminy i Wójta Gminy Marcinowice w imieniu Pani Poseł Anny Zalewskiej, asystent - Pan Wojciech Kielka uczestniczy w spotkaniu opłatkowym.

17.12.2008r.
Asystent społeczny Pan Wojciech Kielka bierze udział w obradzch XXIV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

16.12.2008r.
Asystent społeczny Pan Wojciech Kielka na zaproszenie Prezydenta Miasta  Wałbrzycha w imieniu Pani Poseł uczestniczy w spotkaniu wigilijnym w Zamku Książ.

16.12.2008r. - 19.12.2008r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach 32 Posiedzenia Sejmu RP.

15.12.2008
W dniu 15.12.2008 na zaproszenie Dyrekcji , Grona Pedagogicznego i Uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr5 w Świdnicy Asystent Wojciech Kielka reprezentował Panią Poseł Annę Zalewską. Uczniowie Szkoły i Gimnazjum wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy pokazali piękno Świąt Bożego Narodzenia w Jasełkach , które przygotowali pod opieką nauczycieli . W imieniu Pani Poseł Anny Zalewskiej złożono najserdeczniejsze życzenia dla Uczniów , Nauczycieli i Rodziców , którzy tworzą wspaniały zespół zasługujący na duży szacunek i uznanie w każdym dniu.

14.12.2008
W dniu 14 grudnia 2008r. odbył się zjazd okręgu Wałbrzyskiego Prawa i Sprawiedliwość w trakcie zjazdu wybrano nowe władze okręgu. Prezesem okręgu została Pani Poseł Anna Zalewska otrzymując najwyższą ilość głosów w wyborach .

           
 


13.12.2008
W dniu 13 grudnia 2008 na basenie miejskim w Świdnicy odbyły się zawody pływackie ,,Gwiazdka2008" i finał ,,IV Świdnickiej Ligii Pływackiej 2008". Pani Poseł Anna Zalewska jako Honorowy członek Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,SVIDA" wręczyła nagrody zwycięzcom poszczególnych kategorii . pani Poseł Anna Zalewska piastuje honorowy patronat nad kolejna edycja zawodów pływackich ,, V Świdnicka Liga Pływacka 2009" Nagrody wręczał również Asystent Robert Nieć wraz z asystentem Wojciechem Kielka.

           


12.12.2008 r.
Już w najbliższą niedzielę 14 grudnia odbędzie się na Zamku Książ k/Wałbrzycha Zjazd Okregowy Prawa i Sprawiedliwości Okręg nr2 - Wałbrzych. Celem Zjazdu jest wybór nowych władz w regionie. Zjazd rozpocznie się uroczystością złożenia kwiatów w intencji poległych w stanie wojennym oraz mszą świetą w Zamkowej Kaplicy Zamku Książ.

07.12.2008r.
W niedzielę 7.grudnia w Hali OSiR w Wałbrzychu odbyła się Biesiada Górnicza, którą dla uczczenia wałbrzyskich górników zorganizował Urząd Miasta. W imieniu Posłanki Anny Zalewskiej w imprezie uczestniczyła Magdalena Szczurowska, pracownik biura poselskiego, filii w Wałbrzychu.

05.12.2008r.
Dnia 5 grudnia 2008 w Domu Nauczyciela w Świdnicy odbył się IX Konkurs Krasomówczy organizowany przez Grono Pedagogiczne i Uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. Tematem przewodnim był problem teraźniejszej emigracji młodych ludzi z kraju. Panią Poseł Annę Zalewską reprezentował Asystent Wojciech Kielka dziekując w imieniu Pani Poseł za zaproszenie i za poruszenie jakże aktualnego problemu naszego kraju

02.12.2008r.-05.12.2008r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach 30 Posiedzenia Sejmu RP.

28.11.2008r.
Poseł Anna Zalewska na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej uczestniczy w obradach XXV Sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

26.11.2008 r.
Na zaproszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha Poseł Anna Zalewska uczestniczy w posiedzeniu XXXII Sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Świdnickiego posłanka bierze udział w obradach XXIII Sesji Rady Powiatu poświęconej oświacie w Powiecie Świdnickim.

24.11.2008r.
W poniedziałek 24.listopada 2008 r. w Legnicy, z inicjatywy Klubu Parlamentarnego PiS i współudziale Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność odbyła się konferencja "Dokąd zmierza polska edukacja".
Dolnośląską konferencję na temat efektów działania oraz zamierzeń koalicji PO - PSL w dziedzinie edukacji przygotowały posłanki Marzena Machałek, Elżbieta Witek i Anna Zalewska.
Konferencję otworzył wiceprezes PiS poseł Adam Lipiński. Referaty wygłosili: Sławomir Kłosowski, Marzena Machałek, Stefan Kubowicz - przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarnośc oraz Janusz Wolniak, przewodniczący dolnośląskiej Sekcji.
 • Plany PO dotyczące oświaty napawają pesymizmem - stwierdził Sławomir Kłosowski. Rzeczywiste podwyżki w 2009 roku wyniosą zaledwie 6,7 %, a spłaszczenie stawek wynagrodzeń zasadniczych spowoduje faktycznie obniżenie wynagrodzeń dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.
 • Rząd RP w projektach zmian o systemie oświaty planuje pozbyć się odpowiedzialności za oświatę w kraju - mówiła Marzena Machałek omawiając projekty zmian w nadzorze pedagogicznym.

Anna Zalewska zabierając głos zwróciła uwagę na brak dialogu i dyskusji podczas prac w komisji sejmowej - posłowie w komisji edukacji zwracają uwagę wyłącznie na wyniki głosowania.
O braku dialogu społecznego mówił również Bogdan Orłowski - przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Zagłębie Miedziowe.


22.11.2008r.
Poseł Anna Zalewska na zaproszenie PKP CARGO S.A. i Związku Zawodowego
Maszynistów Lokomotyw w Wałbrzychu bierze udział w uroczystości
wyświęcenia Sztandaru Związku Zawodowego Maszynistów Lokomotyw oraz
uczestniczy na Mszy Św. w intencji kolejarzy.

19.11.2008r.-21.11.2008r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach 29 Posiedzenia Sejmu RP.

18.11.2008r.
Posłanka Anna Zalewska uczestniczy w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na której Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego składa informację z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za okres 2007/2008r.
Uczestniczy również w posiedzeniu Podkomisji stałej ds.ekonomiki edukacji i nauki, na której przedstawiana jest informacja na temat stanu wykorzystania środków Unii Europejskiej na finansowanie w roku 2008 projektów z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki.

17.11.2008r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w programie "Posłowie" TVP Wrocław. Oprócz spraw Dolnego Śląska, posłowie dokonują oceny pierwszego roku prac rządu.

17.11.2008 r.
Na zaproszenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Poseł Anna Zalewska uczestniczy w konferencji szkoleniowej - "Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - od przedszkola do matury", którą zorganizowano w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych w Świdnicy.

14.11.2008 r.
Posłanka uczestniczy w obradach na wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Temat tego wspólnego posiedzenia to rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy zmiana ustawy - Karta Nauczyciela.

13.11.2008r.
Poseł Anna Zalewska na zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej uczestniczy w Książu na Ogólnopolskim Kongresie Kształcenia Zawodowego.

11.11.2008r.
90 Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Poseł Anna Zalewska na zaproszenie władz samorządowych uczestniczy w obchodach w Wałbrzychu, Świdnicy oraz w Świebodzicach.
W obchodach tego święta w Żarowie reprezentuje Panią Poseł, asystent społeczny Pan Robert Nieć, który uczestniczy również w uroczystości w Świdnicy.

10.11.2008r.
Posłanka uczestniczy w posiedzeniu Sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

07.11.2008r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w uroczystości z okazji tysiąca numerów "Wiadomości Świdnickich".

07.11. 2008
W piątek, 7.listopada w auli IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu odbył się finał konkursu " Pamięć ponad czasem - wspomnienia z syberysjskiej Golgoty".
Poseł Anna Zalewska jest pomysłodawcą konkursu, ufundowała również nagrody za najlepsze prace. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli uczniowie , laureaci konkursu wraz z opiekunami oraz bohaterowie konkursu - Sybiracy z przewodniczącym wałbrzyskiego oddziału Związku Sybiraków Stanisławem Sznajderem.

29.10. 2008
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Świdnickiego Asystent Wojciech Kielka uczestniczy w XXI sesji Rady Powiatu.

27-29.10.2008
W dniach od 27 do 29 paździrnika Asystent Wojciech Kielka w imieniu Pani Poseł Anny Zalewskiej uczestniczył w II Międzynarodowej Konferencji Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień . Głównym celem konferencj była wymiana doswiadczeń w obszarze wspierania uzdolnień uczniów oraz inspiracji do twórczych działań w tym zakresie.

27.10.2008r.-29.10.2008r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w w obradach na temat edukacji w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w sprawie projektowanych reform w zakresie oświaty.

21.10.2008r.-2410.2008 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach 26 Posiedzenia Sejmu RP.

14.10.2008r. - 17.10.2008r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach 25 Posiedzenia Sejmu RP.

13.10.2008r.
Poseł Anna Zalewska na zaproszenie Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach bierze udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji. Posłanka funduje stypendium dla ucznia tego Liceum.

12.10.2008r.
Poseł Anna Zalewska oraz asystent Pan Robert Nieć na zaproszenie władz Miasta Dzierżoniowa biorą udział w uroczystości poświęcenia Pomnika Sługi Bożego - Jana Pawła II w Dzierżoniowie.

11.10.2008r.
Na zaproszenie wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej Poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2008/2009.

08.10.2008r.-10.10.2008 
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach 24 Posiedzenia Sejmu RP.

01.10.2008-03.10.2008
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach 23 Posiedzenia Sejmu RP.

30.09.2008r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w posiedzeniu Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.

29.09.2008r.
Na zaproszenie Prezesa Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. posłanka bierze udział w ceremonii otwarcia Fabryki Skrzyń Biegów w Wałbrzychu.

28.09.2008r.
Poseł Anna Zalewska na zaproszenie od sołtysa wsi Mrowiny i Burmistrza Miasta Żarów uczestniczy w organizowanych Dożynkach Gminnych na stadionie sportowym w Mrowinach.

27.09.2008r.
Na zaproszenie starosty świdnickiego w imieniu Pani Poseł Anny Zalewskiej, Robert Nieć - asystent społeczny bierze udział w uroczystych obchodach 5-lecia powstania Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Świdnicy.
Asystent społeczny, Pan Kielka Wojciech na zaproszenie Ochotniczej Straży Pożarnej i Burmistrza Jaworzyny Śląskiej uczestniczy w Powiatowo-Sportowych Zawodach na stadionie sportowym MKS "Karolina" w Jaworzynie Śląskiej.

22.09.2008 r.
Na zaproszenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Poseł Anna Zalewska uczestniczy w uroczystości otwarcia Pracowni Tomografii Komputerowej i Agiografii w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym "Latawiec" w Świdnicy.

21.09.2008 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy na V Spotkaniu Religijno-Patriotycznym w Rusku pod honorowym patronatem JE ks. bpa Ignacego Deca Ordynariusza Diecezji Świdnickiej i Pana Lecha Markiewicza Burmistrza Strzegomia. W godzinach popołudniowych uczestniczy w Mistrzostwach Polski Kickboxingu - walki finałowe, zorganizowane w Hali Sportowo-Widowiskowej w Świebodzicach. Posłanka nagradzała medalami wraz Burmistrzem Miasta zwycięzców poszczególnych kategorii wagowych.

17.09.2008-19.09.2008
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach XXII Posiedzenia Sejmu RP.

14.09.2008 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystości 80 rocznicy powstania Związku Sybiraków. Uroczystość rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w Kościele pw Najświętszej Marii Panny Królowej Polski na Osiedlu Młodych w Świdnicy.
W godzinach popołudniowych uczestniczy w dożynkach diecezjalnych w
Wałbrzychu.

12.09.2008 r.
Poseł Anna Zalewska udziela wywiadu w Telewizji Wałbrzych. Omawiane są sprawy regionu tj. najważniejszej inwestycji prowadzonej przez WZWiK dotyczącej kanalizacji oraz istniejących zagrożeniach z rozliczenia tej inwestycji, szansy budowy obwodnicy wałbrzyskiej jak również możliwości wydobycia węgla.Rozmawiano również o problemach krajowych między innymi o niskim wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej. 

12.09.2008r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach XXVIII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

08.09.2008r.
Z inicjatywy Pani Poseł Anny Zalewskiej odbyło się spotkanie z właścicielami garaży kompleksu położonego za siedzibą Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach. Spotkanie odbywało się przy udziale Pani Prezes Spółdzielni. W burzliwej dyskusji Pani Prezes odpowiadała na wiele pytań niezadowolonych właścicieli, ktorzy uważają, że ich miesięczne czynsze są stanowczo wygórowane przy braku gospodarskiego nadzoru ze strony spółdzielni nad tym kompleksem. Spotkanie zakończyło się obietnicą ze strony Pani Prezes, iż skieruje wniosek do Rady Nadzorczej o obniżenie kosztów zarządu oraz przeznaczeniem nadwyżki z tytułu wpłat z czynszów na remont dróg w tym kompleksie w ramach posiadanej nadwyżki.

07.09.2008 r.
Asystent Posła Pan Wojciech Kielka bierze udział w gminnych uroczystościach dożynkowych na terenie Centrum Oświatowego w Pszennie.

07.09.2008 r.
Posłanka Anna Zaleska bierze udział w uroczystości z okazji 69. rocznicy agresji na Polskę organizowaną pod honorowym patronatem Biskupa Świdnickiego ks. prof. Ignacego Deca oraz Burmistrza Strzegomia Lecha Markiewicza. Uroczystość zorganizowano w Muzeum Gross-Rosen w
Rogożnicy.


02.09.2008r. -05.09.2008 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach 21 posiedzenia Sejmu.

01.09.2008 r.
Pani Poseł Anna Zalewska na zaproszenie Dolnosląskiego Kuratora Oswiaty , Burmistrza Polanicy Zdrój i Starosty Powiatu Kłodzkiego wzieła udział w Dolnosląskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2008.

26.08.2008 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w XX! sesji Rady Powiatu Dzierżoniowoskiego poświęconej ,, Obszarom współpracy samorządu powiatowego z parlamentem , samorządem wojewódzkim i samorządami gminnymi"

27.08.2008 r.
Poseł Anna Zalewska na zaproszenie Prezesa Ligi Kobiet Polskich uczestniczy w spotkaniu dotyczącym aktualnych problemów Stowarzyszenia.

30.08.2008 r.
W sali Klubu Bolko w Świdnicy odbyło sie spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowych dotyczących zaległości w spłacie odstek od zaciągnietych kredytów. Poseł Anna Zalewska zadeklarowała działanie na rzecz wprowadzenia przepisów dających mozliwiośc rozwiązania powstałego zadłuzenia.

31.08.2008 r.
Na zaproszenie Wójta Gminy Marcinowice w uroczystościach Dożynkowych uczestniczył Asystent Wojciech Kielka skłądając podziękowania za trud pracy i podkreslając wartość pracy na rzecz całego kraju.

18.08.2008 r.
W poniedziałek 18.sierpnia w Świdnicy, z inicjatywy Prezydenta Miasta odbywa się akcja zbiórki krwi od mieszkańców. Posłanka Anna Zalewska od lat jest honorowym krwiodawcą.
Odpowiadając na apel Prezydenta Świdnicy Posłanka odda krew w dniu 25.sierpnia 2008 roku w Stacji Honorowego Krwiodawstwa przy Szpitalu "Latawiec" w Świdnicy.

13.08.2008 r.
Na zaproszenie Dyrekcji i Pracowników wałbrzyskiego Oddziału EnergiaPro z okazji "Dnia Energetyka" asystent Pani Poseł Anny Zalewskiej bierze udział w spotkaniu na którym wręczano wyróżnienia przyznane pracownikom Oddziału w Wałbrzychu.

25.07.2008r
W dniu 25.07.2008r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Świdnicy odbyła sie uroczystość związana z okazji święta Dnia Policji . Na zaproszenie Komendanta Policji w Świdnicy Panią Poseł Anne Zalewską reprezentował Asystent Wojciech Kielka . Na ręce Komendanta Policji Powiatowej w Świdnicy przekazano bukiet kwiatów wraz z życzeniami dla wszystkich Policjantów pracujących w Komendzie Powiatowej Policji życząc dalszych sukcesów w życiu zawodowym , osobistym i dalszych awansów na drodze rozwoju w karierze zawodowej

22.07.2008 r. - 25.07.2008 r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w obradach XX Posiedzenia Sejmu RP.

21.07.2008 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Tematem posiedzenia jest rozpatrzenie uchwały Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy, o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

13.07.2008
W dniu 13 lipca 2008 r. asystent Bogumił Gwoździk w imieniu Poseł Anny Zalewskiej wziął udział w ceremonii otwarcia Mistrzostw Polski w Maratonie MTB oraz Drużynowych Mistrzostw Polski w Trialu, które odbyły się w podwałbrzyskim Zamku Książ.

09.07.2008 r. - 11.07.2008 r.
Posłanka uczestniczy w obradach XIX Posiedzenia Sejmu RP.

08.07.2008 r
Poseł Anna Zalewska bierze udział w Posiedzeniu Komisji Finansów 
Publicznych.

4.06.2008 r
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w pracach Komisji do Spraw Unii Europejskiej

02.07.2008r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w sesji powiatu wałbrzyskiego.

30.06.2008
W dniu 30 czerwca 2008r w Zamku Książ odbyła się jubileuszowa uroczystość Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego . W imieniu Pani Poseł Anny Zalewskiej życzenia złożył i kwiaty wręczył asystent Wojciech Kielka . W życzeniach podkreślono wkład WORD-u w podnoszeniu kultury jazdy wśród kierowców i coraz większych kompetencji w czasie ruchu drogowego przyszłych kierowców.

28.06.2008r. - 29.06.2008r.
W trwających od czwartku zawodach Toyota Hilux Horse Trials Strzegom o Puchar Świata, Mistrzostwa Polski na zaproszenie Prezesa Polskiego Związku Jeżdzieckiego, Burmistrza Strzegomia oraz Prezesa LKS Stragona w sobotnich zawodach bierze udział Pani Lidia Złotek - Dyrektor Biura
Poselskiego wraz asystentem społecznym Panem Wojciechem Kielka. 
W niedzielę w ceremonii zakończenia zawodów o Puchar Świata i Mistrzostwa Polski oraz dekoracji zwycięzców bierze udział Poseł Anna Zalewska.

28.06.2008r.
W dniu 28 czerwca 2008 r. asystent Bogumił Gwoździk reprezentując Poseł Annę Zalewską wziął udział w VIII Wałbrzyskiej Konferencji Kardiologicznej, która odbyła się w Zamku Książ. Tematem spotkania były choroby układu krążenia w wieku podeszłym. Zaproszeni prelegenci (m.in. prof. dr hab Tomasz Pasierski z Akademii Medycznej w Warszawie i doc. dr. hab. Dariusz Dudek z Uniwersytetu Jagiellońskiego) przedstawili wykłady dotyczące tematyki leczenia kardiochirurgicznego oraz farmakologicznego chorób układu krążenia w wieku podeszłym.

28.06.2008r.
Poseł Anna Zalewska na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica bierze udział w uroczystości obchodów z okazji Dnia Leśnika - otwarcie siedziby Nadleśnictwa w Świdnicy , udział w Mszy Św. w kaplicy w Bielawie oraz biesiadzie przy leśniczówce w Bielawie.

27.06.2008
W dniu 27 czerwca na zaproszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha asystent Wojciech Kielka reprezentując Poseł Annę Zalewska wziął udział w obchodach Dnia Wałbrzyskiego Twórcy, które odbyły się w Zamku Książ. W ramach uroczystości uhonorowano dwójkę wałbrzyskich artystów ? Marię Bor oraz Adama Wolańczyka. Wręczono także stypendia twórcze 6 osobom zajmującym się działalnością kulturalną i artystyczną. Po uroczystości zaproszeni goście wysłuchali koncertu promocyjnego Festiwalu Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy oraz wzięli udział w wernisażu prac Marzeny Prokopowicz-Sawickiej i Roberta Kukli.

25.06.2008 r.
W dniu 25 czerwca 2008r. w Sali Teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury odbył sie Koncert zorganizowany dla uczczenia 40-lecia Orderu Uśmiechu. W imieniu Pani Poseł Anny Zalewskiej życzenia złożył Asystent Wojciech Kielka . W słowach skierowanych do Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu Pana Marka Michalaka , Asystent odniósł się do cytatu Ojca Delpha ,, Człowiek traktowany w sposób instrumentalny wysycha u źródeł swojej duchowości" . W przemówieniu podniesiono duże znaczenie działalności Kapituły Orderu Uśmiechu na rzecz dzieci a w szczególności fakt podmiotowości działania wobec dzieci i rozwijania sfery wartości w życiu młodych ludzi.

25.06.2008r. - 27.06.2008r.
Poseł Anna Zalewska bierze udział w obradach 18 Posiedzenia Sejmu RP.

24.06.2008r.
Posłanka uczestniczy na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

20.06.2008 r.
W dniu 20.06.2008 Poseł Anna Zalewska wzięła udział w uroczystości Miejskiego Zakończenia Roku Szkolnego 2007/2008, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu. W trakcie obchodów wyróżnienia otrzymali najlepsi uczniowie wałbrzyskich szkół podstawowych. Posłanka wręczyła ufundowaną przez siebie nagrodę uczennicy Szkoły Podstawowej nr 26 w Wałbrzychu - Mai Wojnowskiej . Maja w zakończonym właśnie roku szkolnym uzyskała bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wykazała się wzorowym zachowaniem oraz brała czynny udział w życiu klasy. Gratulujemy! W trakcie uroczystości został zaprezentowany także program artystyczny oraz swoje umiejętności muzyczne przedstawili uczniowie z Ogniska Muzycznego.

17.06.2008r.
Dnia 17.06.2008 w Teatrze Miejskim w Świdnicy odbył się Koncert Absolwentów 2008 Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy . Absolewnci wykonali wiele ciekawych utworów we wspaniałej oprawie artystycznej. Organizatorzy uchoronowali Absolewntów symboliczną różą za występ i radość jaką sprawili zebranym osobom na koncercie. Panią Poseł Anne Zalewską reprezentował asystent Wojciech Kielka życząc dalszych sukcesów i wspaniałych koncertów w przyszłości.

16.06.2008 r.
 • Poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Mrowinach imienia Anny Jenke oraz przekazania sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kaplicy, gdzie dokonano poświęcenia sztandaru.
   
 • Posłanka bierze udział w dyskusji nt. rozwoju i sytuacji Dolnego Śląska.
  Zorganizowała ją TVP Wrocław w ramach programu "Posłowie", w której
  uczestniczyli również posłowie z innych partii politycznych.

15.06.2008 r.
Posłanka na zaproszenie klubu sportowego "Tytan" i OSiR uczestniczy w świdnickim spotkaniu tytanów - zawody Strong Man z udziałem Mariusza Pudzianowskiego.

14.06.2008
 • Poseł Anna Zalewska na zaproszenie Burmistrza, Rady Miejskiej oraz Prezesa Zarządu Dolnośląskich Surowców Skalnych bierze udział w uroczystym otwarciu obchodów XIII Dni Piławy Górnej.
   
 • W dniu 14.06.2008r w Świdnicy na Stacji Świdnica Miasto o godz. 12 uroczyście otwarto wystawę Pociąg do Historii. Na zaproszenie organizatorów Panią Poseł Annę Zalewską reprezentowali Asystenci Wojciech Kielka i Robert Nieć. Wystawa w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały przekazuje historię mieszkańców Dolnego Śląska od lat
  powojennych do współczesnych. Wystawa w dobie czasów współczesnych
  niesie ze sobą wartości , które należy w sposób szczególny pielęgnować we współczesnym świeci.
   
 • W Świdnicy w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr1 odbyły się Mistrzostwa Polski w Modern Ju-Jitsu organizowane przez Zespół Szkół nr 3 w Świdnicy. Zawody były pasjonujące a wiele walk stało na najwyższym poziomie. Pani Poseł Anna Zalewska ufundowała nagrody w postaci statuetek dla zawodników , którzy stoczyli najładniejszą walkę turnieju. Nagrody w imieniu Pani Poseł wręczyli Asystenci Wojciech Kielka i
  Robert Nieć.

11.06.2008
W dniu 11 czerwca 2008r w Sali Kinoteatru ,,Zbyszek" w Dzierżoniowie odbyły się Konsultacje Społeczne dotyczące omówienia i przebiegu realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy powiatu dzierżoniowskiego" Na zaproszenie Prezesa WiK spółka z.o.o. Panią Poseł Anne Zalewską reprezentował Asystent Wojciech Kielka. W konsultacjach przedstawiono na jakim etapie jest Studium Wykonalności projektu , który w całości zamyka sie kwotą 25 mln EURO. Przedstawiono stanowisko Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a w czasie przeznaczonym na dyskusje i wolne wnioski głos zabierali przedstawiciele Władz Samorządowych uczestniczących w projekcie.

11.06.2008 - 13.06.2008
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach 17 Posiedzenia Sejmu RP.

10.06.2008 r.
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w Sejmie w spotkaniu z delegacją Niemiec nt. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na który omawiane będą między innymi sprawy Gazociągu Północnego.

Ogólnopolska Konferencja 
"Samorząd terytorialny - w służbie Ojczyżnie"
09.06.2008
Na zaproszenie KP PiS Dyrektor Biura Poselskiego Posła Anny Zalewskiej Pani Lidia Złotek oraz asystenci społeczni Pan Wojciech Kielka i Robert Nieć uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Samorząd terytorialny - w służbie Ojczyżnie.

| więcej ... |


07.06.2008
W dniu 07.06.2008 w Świdnicy dokonano otwarcia nowej siedziby firmy Sonel, na uroczystość została zaproszona Pani Poseł Anna Zalewska a reprezentował Posłankę Asystent Wojciech Kielka. W słowach skierowanych do załogi podkreślono fakt integracji załogi z Zarządem oraz widoczność więzi jakie istnieją pomiędzy pracownikami a Firmą . Firma Sonel jest pierwszą z podstrefy ekonomicznej , która wchodzi na giełdę i Pani Poseł Anna Zalewska życzy dalszych sukcesów i rozwoju Firmie Sonel .

06.06.2008
Pani Poseł Anna Zalewska otrzymała zaproszenie od Zarządu Miejskiego Zarządu Energetyki Cieplnej na uroczystość jubileuszową z okazji piętnastej rocznicy utworzenia MZEC. Z powodu obowiązków parlamentarnych Panią Poseł na w/w uroczystości reprezentował Asystent Wojciech Kielka życzyć zakładowi dalszych sukcesów ekonomicznych , pracownikom zadowolenia i większej satysfakcji z pracy w tak prężnie rozwijającej się firmie. Wojciech Kielka podkreślił fakt spotkania przy wspólnym stole zarówno Zarządu jak i wszystkich pracowników co uwidoczniło jak zintegrowany zespół tworzy załoga MZEC. Pani Poseł Anna Zalewska życzy dalszych sukcesów na każdej płaszczyźnie życia zarówno tej osobistej i zawodowej oraz dalszych sukcesów.

04.06.2008-05.06.2008
Poseł Anna Zalewska bierze udział w dwudniowym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży - rozpatrzenie sprawozdania o rządowym i poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o systemie oświaty.

02.06.2008
Poseł Anna Zalewska na zaproszenie Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 5 w Świdnicy bierze udział w obchodach Dnia Osób Niepełnosprawnych.

01.06.2008
W uroczystościach 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka - w Piławie Górnej uczestniczyła w imieniu Poseł - Anny Zalewskiej- współpracownik Irena Bukalska.W biegach o puchar Burmistrza -Zuzanny Bielawskiej uczestniczyła młodzież szkół gimnazjalnych, dzieci ze szkół podstawowych i dorośli. Uwieńczeniem biegów były nagrody rzeczowe, puchar i słodycze. W imieniu Poseł Zalewskiej puchar i słodycze wręczyła Irena Bukalska

31.05.2008
 • W dniu 31 maja 2008 r. asystent Bogumił Gwoździk reprezentując Poseł Annę Zalewską wziął udział w uroczystości nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze imienia Księdza Jana Twardowskiego. W ramach uroczystości odbyła się Msza Św. z poświęceniem sztandaru szkoły oraz zaprezentowano program artystyczny z muzyką ułożoną do wierszy Ks. Jana Twardowskiego.
   
 • w Pieszycach rozpoczęły się dwudniowe uroczystości z okazji 750 -cio lecia Parafii p.w. Św. Jakuba w Pieszycach. Na zaproszenie organizatorów Burmistrza Miasta Pieszyce i Proboszcza Parafii Św. Jakuba w dniu 31.05.2008 Panią Poseł Anne Zalewską reprezentowali Asystenci Wojciech Kielka i Robert Nieć . W tym dniu odbył sie przemarsz kolorowego korowodu sprzed Kościoła p.w. Św. Jakuba na Stadion Miejski gdzie odbyła się ceremonia otwarcia obchodów Jubileuszu.

30.05.2008
Odbyła się sesja Rady Miasta Świdnicy w której uczestniczył Asystent Wojciech Kielka , w czasie sesji omawiane były problemy z utylizacją odpadów w mieście , przedstawiono stan bezrobocia i działania podjęte na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. Poddano głosowaniu wniosek o umieszczeniu flagi Unii Europejskiej w sali narad , trzynastoma głosami za umieszczeniem i dziesięcioma przeciw przegłosowano wniosek i flaga Unijna została umieszczona w sali narad.

Na zaproszenie przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego Andrzeja Lipińskiego wystosowane do Pani Poseł Anny Zalewskiej w sesji Rady Powiatu uczestniczyła Magdalena Szczurowska, pracownik biura poselskiego w Wałbrzychu.

Głównym tematem sesji było podjęcie uchwał dotyczących likwidacji szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wałbrzyskim. Na początku sesji dyskusję wśród radnych wzbudziła treść sprawozdania starosty z prac zarządu powiatu w okresie między sesjami rady powiatu. Poruszono m.in sprawę brudu na przystankach MPK znajdujących się na drogach powiatowych. Zarząd powiatu zobowiązał sie do uprzątnięcia przystanków w ciągu 7 dni. Wysłuchano sprawozdania prokuratury okręgowej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w pierwszych miesiącach tego roku. Pani Prokurator z zadowoleniem odnotowała fakt, że coraz więcej sprawców przestępstw dobrowolnie poddaje się karze, co znacznie skraca pocedurę sądową i wymusza na oskarżonych wyrównanie szkód.


29.05.08
29.05.2008r. w Teatrze Miejskim w Świdnicy odbyła się uroczystość z okazji 50-cio lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Świdnicy . Posłankę reprezentował Asystent Wojciech Kielka składając życzenia w mieniu Pani Poseł Anny Zalewskiej podkresił wartość kapitału ludzkiego jakim dysponuje MPK w Świdnicy. Szczególnym uznaniem należy dażyć licznych jubilatów wśród pracowników , którzy przepracowali w MPK ponad 30 lat. Wszystkiego najlepszego dla MPK na nastepne lata działalności składa Poseł Anna Zalewska.

28.05.08
28.maja w Zespole Szkól nr 8 w Wałbrzychu odbyła się wałbrzyska edycja Ogólnopolskich Targów Pracy przebiegających pod hasłem "Twoja kariera w Twoich rękach".
Zaproszenie dla Pani Poseł Anny Zalewskiej wystosowało organizatorzy : Centrum Edukacji i Pracy Ochotniczego Hufca Pracy w Wałbrzychu, Powiatowy Urząd Pracy I Zespół Szkół nr 8. W spotkaniu, w imieniu Pani Poseł uczestniczyła Magdalena Szczurowska, pracownik filii biura poselskiego w Wałbrzychu.
W bieżącym roku Ochotnicze Hufce Pracy obchodzą 50-lecie istnienia. Pod ich opieką pozostaje obecnie w całym kraju 30 tysięcy młodych osób do 25.roku życia.
Są to dzieci i młodzież czasowo pozostająca bez pracy, zagrożona wykluczeniem społecznym z powodu pozbawienia właściwych warunków nauki i wychowania w wyniku braku rodzin lub patologii w środowisku rodzinnym.
W wałbrzyskich targach uczestniczyło kilkanaście dolnośląskich firm poszukujących pracowników, agencje pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, przedstawiciele wałbrzyskich wyższych uczelni i szkół.

28.05.08 - 30.05.08
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach 16 Posiedzenia Sejmu RP.

27.05.2008 r.
 • Posłanka uczestniczyła w sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, która odbyła się w Zamku Książ.
    
 • Irena Bukalska w imieniu posłanki uczestniczyła w spotkaniu w Bielawie pracowników zwolnionych z Bielbawu z Ewą Walawską- dyr.Powiatowego Urzędu Pracy i p. Blacharzem z Urzędu Pracy oraz z przedstawicielką firmy Libra z Dzierżoniowa.Organizatorką spotkania była asystentka pani poseł- Irena Skibniewska.W zebraniu uczestniczyli również radni PiS z Bielawy i Powiatu Dzierżoniowskiego. Spotkanie miało na celu poinformowanie bezrobotnych o ofertach pracy, formach przekwalifikowania się jak równiez o sposobach zakładania własnych firm i korzystania w tym wzgldzie z pomocy Urzędu Pracy.

26.05.2008 r.
Poseł Anna Zaslewska na zaproszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha bierze udział w konferencji pt. "Decentralizacja zadań publicznych szansą dla rozwoju lokalnego i regionalnego". Konferencja odbyła się w Zamku Książ.

21.04.2008 
Poseł Anna Zalewska na zaproszenie starosty świdnickiego bierze udział w międzynarodowym spotkaniu partnerskim w Krzyżowej. W spotkaniu tym uczestniczą delegacje z powiatu Bergstrasse, z Gminy Lamperheim oraz Ukrainy w związku z wspólnym projektem pt. "Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska: integracja historyczna - przeszłość i przyszłość".

20.04.2008 
Pani Poseł Anna Zalewska spotkała się z Burmistrzem Dzierżoniowa - Panem Markiem Piorunem
z Prezesem Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie - Panem Andrzejem Bronowickim
z Panią Burmistrz Piławy Górnej - Zuzanną Bielawską z prezesem PKS Dzierzoniów - Zygmuntem Wołkiem oraz z mieszkańcami Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach interwencji. W spotkaniach towarzyszyła Pani Poseł asystentka - Irena Bukalska

19.05.2008
Posłanka w ramach rozpoczętego cyklu spotkań z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych nt. wiedzy o społeczeństwie spotyka się z młodzieżą świebodzickiego liceum ogólnokształcącego.

17.05.2008
Na zaproszenie Burmistrza Miasta Świebodzice Poseł Anna Zalewska bierze udział w imrezie sportowej pn. "Polska biega. Bieg wiosny" zorganizowanym na terenie miasta Świebodzice.

16.05.2008
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w pracach Komisji ds. Unii Europejskiej.

13.05.2008
Poseł Anna Zalewska na zaproszenie od Rady Pielęgniarek i Położnych bierze udział w konferncji z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej zorganizowanej w hotelu Piast Roman w Świdnicy.

13.05.2008
Poseł Anna Zalewska na zaproszenie od Rady Pielęgniarek i Położnych bierze udział w konferncji z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej zorganizowanej w hotelu Piast Roman w Świdnicy.

12.05.2008
Na zaproszenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty posłanka bierze udział w obradach Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zorganizowanej w sali Sejmiku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

11.05.2008
Poseł Anna Zalewska na zaproszenie Zarządu Powiatowego PSL w Świdnicy uczestniczy w uroczystości "Święta Ludowego" w Mokrzeszowie.

10.05.2008
Poseł Anna Zalewska na zaproszenie księdza Daniela Wiszczanika wraz z biskuprm legnickim bierze udział w uroczystości poświęcenia dachu kościoła w miejscowości Nawojów Łużycki.

08.05.2008
 • Lidia Złotek w imieniu posłanki uczestniczy w uroczystości nadania imienia 'Sybiraków" Gimnazjum Nr 1 w Świebodzicach. Dokonano również odsłonięcia przez sybiraków tablicy pamiątkowej. Młodzież szkoły przygotowała również program artystyczny na zakończenie tej uroczystości upamiętniający tamten okres historii.
   
 • W Świdnicy z udziałem Posełanki Anny Zalewskiej odbywała się uroczystość święceń biskupich ks. doktora Adama Bałabucha na których również uczestniczą przedstawiciele posła. W godzinach popołudniowych w Świdnicy uroczystość zakończenia II wojny światowej. Włączenie syren alarmowych oraz wstrzymanie ruchu ulicznego na minutę i złożenie kwiatów pod pomnikiem na Placu Grunwaldzkim. Tam również są przedstawiciele Pani Poseł.

07.05.2008 - 09.05.2008
Poseł Anna Zalewska uczestniczy bierze udział w obradach 15 posiedzenia Sejmu RP.

04.05.2008
W dniu 4 kwietnia2008r. Asystenci Wojciech Kielka i Robert Nieć uczestniczyli w zakończeniu IVX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Asystenci reprezentowali Posłankę Annę Zalewską w czasie dekorowania zwycięzców oraz w ceremonii zakończenia zawodów.
Dnia 4 kwietnia 2008r w Teatrze Miejskim w Świdnicy odbyła sie uroczystość z okazji Dnia Strażaka Posłankę reprezentowali Asystenci Wojciech Kielka i Robert Nieć w imieniu Pani Poseł Anny Zalewskiej Asystent Wojciech Kielka złożył serdeczne życzenia i gratulacje z pełnionej służby dla dobra społeczeństwa . Pani Poseł Anna Zalewska jako były Wicestarosta Powiatu Świdnickiego doskonale zna i rozumie trud jaki niesie za sobą służba w Straży Pożarnej , zapewniła o dalszej współpracy i zadeklarowała pomoc przy rozwiązywaniu pojawiających sie trudności.

04.05.2008
Na zaproszenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystości oficjalnego przyjęcia Świętego Floriana na patrona Bystrzycy Kłodzkiej.

03.05.2008
Na zaproszenie Starosty Kłodzkiego i Burmistrza Kłodzka Poseł Anna Zalewska bierze udział w Powiatowych i Miejskich obchodach Święta Narodowego 3 Maja. Uroczystość odbywała się na placu przy kościele p.w. Podwyższenie Krzyża Świętego.
Uroczyste obchody Święta Konstytucji rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej na Osiedlu Młodych w Świdnicy w intencji ojczyzny. Na uroczystości tej Panią Poseł reprezentowali asystenci Pan Wojciech Kielka i Pan Robert Nieć.
Uczestniczyli również w festynie rodzinnym zorganizowanym na świdnickim stadionie.
W imieniu Posłanki Pani Magdalena Szczurowska - współpracownik filii biura poselskiego w Wałbrzychu bierze udział w marszu ulicami miasta Wałbrzycha, uroczystej mszy świętej p.w. Stróżów oraz złożeniu kwiatów pod pomnikiem Niepodległości.
Asystent Pani Poseł Pani Irena Skibniewska bierze udział w uroczystości Święta Konstytucji w Bielawie. Uroczystość odbywa się pod obeliskiem, gdzie złożono kwiaty.Uczestniczy również w  uroczystej mszy świętej. W Dzierżoniowie przedstawiciele PiS składają kwiaty i biorą udział w
uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny. 

02.05.2008
Dzień Flagi-na zaproszenie władz miasta Poseł Anna Zalewska bierze udział w uroczystym koncercie "Dni Muzyki Kameralnej" w wykonaniu Concerto Polacco, który odbył się w Teatrze Miejskim w Świdnicy.

Europoseł Konrad Szymański i Posłanka Anna Zalewska z PIS na spotkaniu z młodzieżą w Zespole Szkół nr 1 w Dzierżoniowie
02.05.2008
30 kwietnia 2008 r Zespól Szkól nr 1 goscił w swych murach Europosła Konrada Szymańskiego i Posłankę Annę Zalewską - oboje z Prawa i Sprawiedliwości. Towarzyszyli im również samorządowcy:z Zarządu Powiatu:pp. Danuta Sitnik i Kazimierz Janeczko ,z miasta radna - Irena Bukalska.Europoseł mówił o pracy w Parlamencie Europejskim o swym udziale w komisjach Europarlamentu , korzyściach, i mozliwościach jakie ma Polska po wej ściu do Unii , a także o pracy Polaków w państwach Unii. 

| więcej ... |


Zawody pływackie w Świebodzickim Centrum Rekreacji
30.04.2008
26 kwietnia odbyły się zawody pływackie w Świebodzickim Centrum Rekreacji. Zawody były organizowane przez Fundację REM - Rozwój Edukacja Motywacja . W zawodach uczestniczyli zawodnicy z Powiatów Świdnickiego , wałbrzyskiego i Kamiennogórskiego. 

| więcej ... |


Pani Poseł PiS - Anna Zalewska na lekcjach wychowania obywatelskiego w Powiecie Dzierzoniowskim.
24.04.2008
22 kwietnia 2008 roku Pani Poseł Anna Zalewska z PiS w ramach wychowania obywatelskiego prowadziła zajęcia z młodzieżą Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dzierzoniowie. Towarzyszyli Jej samorządowcy z powiatu: Pani Burmistrz z Piławy Górnej- Zuzanna Bielawska, radna Dzierzoniowa – Irena Bukalska i radna Rady Powiatu – Irena Skibniewska.Pani Poseł z zawodu nauczyciel- polonista nie miała kłopotu w szybkim nawiązaniu kontaktu z dużą grupą młodzieży.P. Poseł mówiła o Traktacie Lizbońskim, pracy w parlamencie i komisjach, odpowiadała na liczne pytania młodzieży. 

| więcej ... |


23.04.2008 - 25.04.2008
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w obradach XIV posidzenia Sejmu RP.

22.04.2008
We wtorek, 22.lwietnia w Wałbrzychu Anna Zalewska wzięła udział w konferencji prasowej zorganizowanej w biurze poselskim przy ul.Słowackiego 8.
Następnie udała się do siedziby Telewizji "Wałbrzych", gdzie była "Gościem dnia" w programie prowadzonym przez Rafała Pawłowskiego.
Z dziennikarzami rozmawiała o interpelacjach i zapytaniach poselskich, które w sprawach ważnych dla wałbrzyszan złożyła w Sejmie - o budowie obwodnicy,uzyskaniu nasypu kolejowego na ścieżkę rekreacyjną oraz o sprawdzeniu możliwości wydobywania węgla w Wałbrzychu.

Konferencja "Dobry uczeń i ceniony nauczyciel w bezpiecznej szkole - szanse i zagrożenia"
22.04.2008
18.kwietnia 2008 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja "Dobry uczeń i ceniony nauczyciel w bezpiecznej szkole - szanse i zagrożenia". Konferencję zorganizował Klub Parlementarny PiS oraz wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sławomir Kłosowski wraz z posłankami i posłami PiS .

| więcej ... |


21.04.2008
Na zaproszenie Kuratora Oświaty w imieniu Pani Katarzyny Hall, Ministra Edukacji Narodowej posłanka uczestniczy na Dolnośląskiej Debacie o Edukacji w Auli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

16.04.2008 - 17.04.2008 r.
Posłanka przebywa z dwudniową roboczą wizytą w Paryżu. 
Bierze udział między innymi w spotkaniu z Przewodniczącym Komisji Europejskiej.

09.04.2008-11.04.2008
Poseł Anna Zalewska uczestniczy w 13 posiedzeniu Sejmu RP.

05.04.2008
Posłanka uczestniczy w sympozjum zorganizowanym w Teatrze w Świdnicy pt. "Wychowanie człowieka do najwyższych wartości". Była jednym z wielu fundatorów tego sympozjum.

04.04.2008
Posłanka bierze udział w uroczystości 10-lecia "Nowych wiadomości Wałbrzyskich" oraz wręczenia statuetek "Muflony 2007".Uroczystość zorganizowano w Zamku Książ.

05.042008
Na zaproszenie Państwowej Szkoły Muzycznej poseł Anna Zalewska bierze udział w X Świdnickich Konfrontacjach Młodych Skrzypków Szkół Muzycznych I stopnia.Jako fundator 2 nagród gości na Koncercie Laureatów wręczając dyplomy i nagrody.

06.04.2008
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starosty Świdnickiego poseł uczestniczy w uroczystości z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia.

03.04.2008
Poseł Anna Zalewska bierze udział w Konferencji poświęconej zmianie ustaw związanych z ochroną przeciwpożarową w Strzegomiu- uroczystość mianowania Ks. Marka Babuśki na Duspasterza Strażaków Diecezji Świdnickiej.
Posłanka spotyka się z mieszkańcami Piławy Górnej.

02.04.2008
W dniu 2.kwietnia na zaproszenie Prezydenta Wałbrzycha Pani Poseł Anna Zalewska wzięła udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II pod przewodnictwem i z homilią J.E.Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca.

Uroczystość odbyła się w Wałbrzychu , na stadionie przy ul.Ratuszowej dla upamiętnienia trzeciej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II . Liturgia była sprawowana w obecności Obrazu Jezusa Miłosiernego, który odbywa peregrynację po parafiach nasze diecezji.

Program wałbrzyskich uroczystości rozpoczął sie Pielgrzymką młodzieży do Krzyża Jubileuszowego na górze Chełmiec, a zakończył Apelem Jasnogórskim i wspólną modlitwą w godzinie śmierci Jana Pawła II.


01.04.2008
Na Wzgórzu Jana Pawła II w Dzierżoniowie pod patronatem poseł Anny Zalewskiej odbywały się obchody uroczystości upamiętniającej III rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.
Młodzież szkół z Dzierżoniowa i powiatu uczestniczyła w konkursie recytatorskim i plastycznym związanym z Ojcem Świętym. W części konkursowej tej uroczystości uczestniczyła Lidia Złotek - Dyrektor biura poselskiego. W godzinach wieczornych odbył się koncert Tomka Kamińskiego,na którym uczestniczyli asystenci społeczni posłanki tj. Pan Wojciech Kielka i Robert Nieć.Po koncercie odbyła się uroczysta Msza Święta połączona z procesją pod Krzyż Milenijny.

01.04.2008
Posłanka uczestniczy w nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony, które zostało zwołane na wniosek Prezydenta i Premiera RP.

31.03.2008
Poseł Anna Zalewska bierze udział w pracach Komisji do Spraw Unii Europejskiej.Tematem posiedzenia jest rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony.

28.03.2008 - 28.03.2008
W

28.03.2008 - 28.03.2008
W dniu 28 marca 2008r. Asystent Wojciech Kielka reprezentował Posłankę Anne Zalewską na Konferencji w Krzyżowej/ Świdnica podsumowującej Projekt ,, Szkoła Myśląca O Każdym" - SMOK , który był adresowany do 60 szkól wiejskich : podstawowych i gimnazjów z obszaru województwa dolnośląskiego. Wszystkie ze Szkół bioracych udział w programie opracowały i przez rok realizowały swój program. W tym czasie każdy z uczniów miał ogromną szansę na odnalezienie w sobie , często wcześniej nieujawnionych , zainteresowań i pasji.

27.03.2008 - 28.03.2008
W dniu 27 marca 2008r. Asystent Wojciech Kielka reprezentował Posłankę Anne Zalewską na Konferencji która odbyła się w Zamku ,,Kliczków" / Bolesławiec . Tematem konferencji było podsumowanie programu Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL która stanowi część strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostępu.

26.03.2008 - 28.03.2008
Poseł Anna Zalewska bierze udział w 11 posiedzeniu Sejmu RP.

16.03.2008
Poseł Anna Zalewska bierze udział w IV uroczystości prezentacji konkursowych pod nazwą "Tradycja Stołu Wielkanocnego" organizowanej w Hali Sportowej w Marcinowicach.

12.03.2008
Posłanka uczestniczy w X posiedzeniu Sejmu RP.

11.03.2008
Poseł Anna Zalewska organizuje w Bielawie w hotelu "Pod Wielką Sową" kolejne spotkanie ze zwalnianymi pracownikami zakładu "Bielbaw" jak również z rodzicami likwidowanych dwóch szkół podstawowych. W spotkaniu tym licznie uczestniczą miejscowe władze samorządowe tj. radni miasta Bielawy wraz z burmistrzem, radni powiatu dzierżoniowskiego wraz z Zarządem Powiatu, radny sejmiku dolnośląskiego, członkowie PiS przy współudziale mediów lokalnych i okręgowych.

10.03.2008
Posłanka uczestniczy w spotkaniu z Radą Społeczną SP ZOZ Rościszów w sprawie likwidacjiszpitala w Rościszowie.

08.03.2008
POSEŁ anna Zalewska bierze udział w XXV Zjeżdzie Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej organizowanym w siedzibie DIL we Wrocławiu. 

07.03.2008
Posłanka bierze udział w spotkaniu z rodzicami szkoły specjalnej w Świdnicy.
Pod patronatem posła Anny Zalewskiej w Teatrze Miejskim w Świdnicy odbył się II Świdnicki Dzień Kobiet. Uroczystość tą z okazji Dnia Kobiet zorganizowało koło Ligi Kobiet Polskich wspólnie ze Starostwem Powiatowym Urzędem Miasta oraz Świdnickim Ośrodkiem Kultury.

06.03.2008
Anna Zalewska nie tylko jako poseł ale również jako świebodziczanka bierze udział w dniu dzisiejszym na sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach, gdzie radni zajmą stanowisko w sprawie nowych stawek taryf za wodę i ścieki. 

Kolejna uchwała Rady to powołanie nowej osoby jako członka Rady Społecznej Miejskiego OSrodka Zdrowia w Świebodzicach. 

Posłanka bierze udział w drugiej prelekcji organizowanej w ramach Wałbrzyskiej Akademii Historycznej. Zaproszony gość - dr Stanisław Bogaczewicz z Oddziału IPN we Wrocławiu przedtawił wykład na temat roli kościoła katolickiego w umacnianiu polskości na Ziemiach Zachodnich po 1945 r.

       


05.03.2008
Pani Poseł uczestniczy w sejmiku województwa dolnośląskiego, gdzie dokonano wyboru nowego marszałka. 
Został nim Pan Marek Lapiński w miejsce odwołanego w ubiegłym tygodniu Pana Andrzeja Losia.

04.03.2008
W dniu 4.marca przedstawiciel Pani Poseł Anny Zalewskiej Magdalena Szczurowska na zaproszenie zastępcy prezydenta Wałbrzycha Piotra Sosińskiego uczestniczyła w posiedzeniu zespołu mającego na celu realizację zadania "Budowa trasy rekreacyjnej po nasypie kolejowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Przedsięwzięcie realizują gminy Wałbrzych , Szczawno Zdrój i Boguszów - Gorce.
Podczas spotkania przedstawiciel wałbrzyskiego starostwa powiatowego poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury nie udzieliło pozytywnej odpowiedzi na wystąpienie gmin o nieodpłatne przejęcie od PKP gruntów.
Poseł Anna Zalewska podejmie interwencję w porozumieniu z gminą Wałbrzych w Ministerstwie Infrastruktury oraz w Ministerstwie Skarbu.

4 marca 2008 r.
Pani Poseł przyjmuje mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego. 
 • Spotkanie z Przewodniczącym NSZZ "Solidarnosc" Panem Piotrem Majchrzakiem w sprawie zwolnień pracowników spółki "Bielbaw" w Bielawie. 
 • Spotkanie z Panią Marylą Bensari, organizatorką rocznicy śmierci Jana Pawła I w sprawie objęcia patronatem uroczystości.
 • Spotkanie z Panią Zuzanną Bielawską Burmistrzem Miasta Piława Górna.
 • Spotkanie z rodzicami uczniów likwidowanych szkół w Bielawie tj. Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 5
 • Spotkanie zae zwalnianymi pracownikami Zakładu "Bielbaw" w Bielawie.

27.02.2008 - 29.02.2008
udział w 9 posiedzeniu Sejmu RP


27.02.2008 - 29.02.2008
udział w 9 posiedzeniu Sejmu RP


27.02.2008
Udział w wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie założenia polsko - niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie


26.02.2008
Uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Edukacji, nauki i Młodzieży. Temat posiedzenia: rozpatrzenie uchwały Senatu RP o stanowisko w sprawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwowych członkowskich Unii Europejskiej 


22.02.2008
Pani Poseł uczestniczyła w posiedzeniu Komisji d/s Unii Europejskiej


Jarosław Kaczyński odwiedził biuro poselskie Anny Zalewskiej 
22.02.2008

21.02.2008 przebywał w Świdnicy Prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wizyta rozpoczęła się spotkaniem z Biskupem Świdnickim - Ignacem Decem. Były premier zwiedził również Świdnicką Katedrę, którą był zachwycony.

Później w biurze poselskim posła Anny Zalewskiej spotkał się z licznie przybyłymi dziennikarzami prasy, radia i telewizji odpowiadając na szereg pytań.

Po południu przebywał w Wałbrzychu, gdzie spotkał się z Zarządem Okręgowym PiS. Odbyło się również spotkanie z członkami i sympatykami PiSu zorganizowanym w Teatrze Lalek. Spotkanie przebiegło w przyjaznej i miłej atmosferze. Premier odpowiadał na liczne pytania dotyczące zarówno spraw lokalnych jak i Krajowych.

| więcej ... |


   ARCHIWUM WIADOMOŚCI
ROK:  | 2008 | 2009201020112012 | 2013 |

 

  statystyka  

 

•   strona główna  •  do góry  •  

design by TONER